Ecologisch waterbeheer in de praktijk

CIV Water

Ecologisch waterbeheer in de praktijk

  • Cursus
  • In ontwikkeling
  • Professionals
Contact opnemen

Ecologisch waterbeheer in de praktijk

Waterbeheer en -onderhoud hebben een grote impact op het leefgebied van vissen. Om hier zorgvuldig mee om te gaan, willen waterschappen professionals opleiden die vaardig zijn in het toepassen van natuurlijk beheer en het verbeteren van het ecologisch functioneren van oppervlaktewater. Daarom hebben wij samen met onze partners de cursus ‘Ecologisch waterbeheer in de praktijk’ ontwikkeld.

De cursus is bestemd voor professionals die zich bezighouden met beheer en onderhoud binnen waterschappen en Staatsbosbeheer en een achtergrond hebben gerelateerd aan het groene vak. Het doel is om hun kennis en vaardigheden bij te brengen over ecologisch waterbeheer. De hoofdfocus ligt op het toepassen van opgedane kennis in de praktijk, zodat ook de doelen van het waterschap worden behaald. Er wordt rekening gehouden met waterveiligheid, aan- en afvoer van water en communicatie tussen de verschillende uitvoerende partijen.

Tijdens de cursus is er ook aandacht voor zoet-zoutvismigratie, de Europese Kaderrichtlijn Water en de huidige beheer- en onderhoudsplannen. Daarnaast wordt de systeemkennis van de deelnemers vergroot over het beheergebied van Waterschap Noorderzijlvest en de taken van het waterschap.

Ontwikkeltraject starten

De cursus ‘Ecologisch waterbeheer in de praktijk’ wordt mede mogelijk gemaakt door Waterschap Noorderzijlvest, Sportvisserij Groningen Drenthe, Bureau Elmekz Groningen, Sportvisserij Nederland en het Waddenfonds. Wil je ook een vergelijkbare ontwikkeltraject voor jouw organisatie?

Relevante trajecten

CIV Water
Procescontrollers en procestechnici
CIV Water
Beheer en onderhoud