Samenwerken

Samenwerken is de sleutel om de watersector naar een hoger niveau te tillen. Wij maken de verbinding tussen het onderwijs en de praktijk. Hierdoor worden flexibele professionals opgeleid die klaar zijn voor de toekomst en krijgt de watersector de wendbare vakmensen waar het om vraagt. Door samen te werken met nationale en internationale partners, kunnen we projecten opzetten die de kwaliteit van mbo-opleidingen in Nederland en het buitenland verhogen. Onze doelstelling is om de kennis en ervaring binnen de watersector vast te houden en door te ontwikkelen door middel van deze samenwerkingen.

Samen in verbinding

CIV Water

Door met onderwijsinstellingen en organisaties in de watersector samen te werken, bereiden we studenten en professionals voor op de wereld van de toekomst. We maken kennis toegankelijk en geven studenten de mogelijkheid om te leren van ervaren professionals. Dit is een geweldige kans om hun kennis naar een hoger niveau te tillen.

Kennis overdragen

CIV Water

We helpen bedrijven door ontwikkeltrajecten te faciliteren en te begeleiden. Hierbij wordt altijd samengewerkt met ervaren docenten van MBO Life Sciences. Deze docenten delen de kennis van de school met het bedrijf en brengen op hun beurt de kennis van het bedrijf terug naar de school. Hierdoor zijn studenten goed voorbereid op de toekomst en weten de bedrijven welke ontwikkelingen er zijn binnen het onderwijs. Op deze manier wordt kennis op een professionele en didactisch verantwoorde manier overgedragen.

Wendbaar worden door samenwerking

CIV Water

Met een krachtige samenwerking tussen alle betrokken partijen kunnen we mooie resultaten bereiken. Door de combinatie van tijd, faciliteiten en vooral de energie en inzet van iedereen creëren we een ontwikkeltraject dat op het juiste moment tot het gewenste resultaat leidt. Hiermee ben én blijf je als organisatie en vakmens wendbaar en heeft de watersector de vakmensen die het nodig heeft.

Ontwikkeltraject starten

Samenwerking tussen deze ontwikkelpartners leidt tot innovatieve oplossingen voor vraagstukken binnen de watersector en draagt bij aan de ontwikkeling van wendbare professionals voor de watersector. Wil je ook een bijdrage leveren aan een van onze ontwikkeltrajecten, of zelf samen met ons een ontwikkeltraject opzetten?

Onze ontwikkelpartners

CIV Water
CIV Water
CIV Water
CIV Water
CIV Water
CIV Water
CIV Water
CIV Water
CIV Water
CIV Water
CIV Water
CIV Water
CIV Water
CIV Water
CIV Water
CIV Water
CIV Water
CIV Water
CIV Water
CIV Water
CIV Water
CIV Water
CIV Water
CIV Water
CIV Water
CIV Water
CIV Water
CIV Water
CIV Water
CIV Water
CIV Water
CIV Water
CIV Water
CIV Water
CIV Water
CIV Water
CIV Water
CIV Water
CIV Water
CIV Water
CIV Water
CIV Water
CIV Water
CIV Water

Samenwerken aan wendbare vakmensen

Samenwerking tussen onderwijsinstellingen, bedrijven en andere organisaties is essentieel voor de ontwikkeling van wendbare vakmensen voor de watersector. We zijn trots op de samenwerkingen die we al hebben opgebouwd met diverse partners. Zo werken wij samen met diverse gerenommeerde onderwijsinstellingen, toonaangevende bedrijven en andere organisaties die zich inzetten voor duurzame ontwikkeling en innovatie in de watersector.