Onderwijs

Wij creëren unieke ontwikkeltrajecten voor het mbo-onderwijs in de watersector. Dit doen we in nauwe samenwerking met docenten en professionals uit het werkveld. Deze ontwikkeltrajecten geven studenten de kans om de theorie die zij leren direct te verbinden aan de praktijk. Studenten worden zo opgeleid dat ze -na het afronden van hun opleiding- meteen inzetbaar zijn. De professionals binnen (drinkwater) bedrijven en waterschappen kunnen hierdoor hun kennis direct overdragen aan studenten. Daarnaast kunnen studenten ook meedoen met ontwikkeltrajecten van bedrijven. Hiermee dragen wij bij aan ontwikkeling van de nieuwe generatie vakmensen voor de watersector.

 

 

Met onze ontwikkeltrajecten helpen wij studenten om praktisch voorbereid te zijn op hun uiteindelijke overgang van school naar werk. Door samen te werken met docenten uit het onderwijs en professionals uit de praktijk, kunnen studenten tijdens de studie al praktijkervaringen opdoen die aansluiten bij de behoeften in het werkveld.

De studenten maken zich wendbaar voor de toekomst door het volgen van een op maat gemaakt ontwikkeltraject. Hierdoor kunnen zij zich veel beter onderscheiden op de arbeidsmarkt. Voorbeelden van deze ontwikkeltrajecten zijn een hackathon, “(internationale) Projectweek Water”, of een keuzedeel.

Keuzedelen

CIV Water

Toekomstbestendig waterbeheer

Water- en hoogheemraadschappen zoeken toekomstige wendbare vakmensen die samenwerken om veilig en schoon water te garanderen. In dit keuzedeel leren studenten over het klimaat en klimaatveranderingen en wat de gevolgen hiervan zijn op het waterbeheer. Na afronding hebben ze kennis over alle aspecten die horen bij toekomstigbestendig waterbeheer en zijn ze in staat hierover advies te geven.

CIV Water

Drinkwatertechniek

De watertechnologiesector innoveert op een hoog tempo. Dit keuzedeel richt zich op drinkwatertechniek en biedt verbredende kennis over het winnen en zuiveren van drinkwater en de technische aspecten daarvan. De studenten doen kennis op over het bewaken van het proces, het oplossen van storingen, bewerkingstechnieken en de kwaliteit van water.

CIV Water

Afvalwater

De wet- en regelgeving voor het zuiveren van afvalwater wordt steeds meer aangescherpt. De studenten leren alles over de verschillende processtappen en krijgen diepgaande kennis van het afvalwaterzuiveringsproces. Wanneer dit keuzedeel is afgerond, zijn de studenten in staat om een rol te spelen in het beheren en controleren van het zuiveringsproces. Daarnaast hebben zij kennis van de bedreigingen en uitdagingen voor afvalwatersystemen.

CIV Water

Waterkwaliteit

Waterschaarste wordt een steeds groter probleem terwijl water onze belangrijkste behoefte is. De studenten leren over de kwaliteitseisen van verschillende soorten water en hoe deze te beoordelen en te verbeteren. Dit wordt gedaan door verdiepende en verbredende kennis op te doen over onder andere chemische, microbiologische en ecologische analyses. Daarnaast leren de studenten over wet- en regelgeving omtrent water, het waterzuiveringsproces en nieuwe analysemethoden en -technieken.

Onze lopende trajecten

Nationale projectweek Water
Makathons
Keuzedelen

Ontwikkeltraject starten

Samenwerking tussen ontwikkelpartners leidt tot innovatieve oplossingen voor vraagstukken binnen de watersector en draagt bij aan de ontwikkeling van wendbare professionals voor de watersector. Wil je ook een bijdrage leveren aan een van onze ontwikkeltrajecten, of zelf samen met ons een ontwikkeltraject opzetten?

Onze onderwijspartners

CIV Water
CIV Water
CIV Water
CIV Water
CIV Water
CIV Water
CIV Water
CIV Water
CIV Water
CIV Water
CIV Water
CIV Water
CIV Water
CIV Water
CIV Water
CIV Water
CIV Water

Samenwerken aan wendbare vakmensen

Samenwerking tussen onderwijsinstellingen, bedrijven en andere organisaties is essentieel voor de ontwikkeling van wendbare vakmensen voor de watersector. We zijn trots op de samenwerkingen die we al hebben opgebouwd met diverse partners. Zo werken wij al samen met verschillende onderwijsinstellingen en blijven we ons netwerk van partners uitbreiden om onze doelen te bereiken.