Beheer en onderhoud

CIV Water

Beheer en onderhoud

  • Cursus
  • Professionals
  • Waterkwaliteit
  • Waterkwantiteit
Neem contact op

Beheer en onderhoud

Het is belangrijk dat professionals binnen hun vakgebied kunnen inspelen op de snel veranderende wereld. De cursus ‘Beheer en Onderhoud Watersystemen’ geeft de deelnemende professionals de mogelijkheid om hun inzicht in planmatig onderhoud en beheer van watersystemen te vergroten en op de hoogte te blijven van ontwikkelingen binnen hun vakgebied.

De cursus behandelt diverse onderwerpen, waaronder aquatische ecologie, natuurwetgeving en de gevolgen van klimaatverandering. Er wordt daarnaast aandacht besteed aan het versterken van de communicatie, zowel binnen als buiten de organisatie.

Deze cursus is speciaal ontworpen voor professionals in de buitendienst en/of uitvoering, ongeacht hun achtergrond of werkervaring. Tijdens deze driedaagse cursus worden casussen uit de praktijk behandeld om een zo realistisch mogelijk beeld te schetsen van de uitdagingen waar professionals in de praktijk mee te maken krijgen.

Professionals van verschillende waterschappen kunnen samen deelnemen aan deze cursus en van elkaar leren. Elke cursus wordt bovendien aangepast aan de situatie bij het waterschap waar de cursus wordt gegeven. Hierdoor is dit ontwikkeltraject op maat gemaakt voor elke groep professionals en sluit het perfect aan bij hun behoeften.

Ontwikkeltraject starten

De cursus Beheer en Onderhoud Watersystemen wordt mede mogelijk gemaakt door onze partner MBO Life Sciences. Diverse waterschappen zoals Waterschap Noorderzijlvest, Waterschap Rijn & IJssel en Waterschap Drents Overijsselse Delta zijn al gestart met dit ontwikkeltraject. Wil jij deze cursus of een vergelijkbaar ontwikkeltraject ook voor jouw organisatie?

Relevante trajecten

CIV Water
Procescontrollers en procestechnici
CIV Water
Ecologisch waterbeheer in de praktijk