Analist van de Toekomst

CIV Water

Analist van de Toekomst

  • Drinkwater
  • Laboratorium
  • Langlopend
  • Opleiding
  • Professionals
  • Waterkwaliteit
Neem contact op

Analist van de Toekomst

De wereld van de analist is continu in ontwikkeling. Er is een snelle groei aan innovatieve technologieën zoals nieuwe analysemethoden, DNA-technieken, screeningsmethoden, online sensoring en effect-monitoring.

Om voortdurend op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied, hebben wij in samenwerking met Vitens, WLN en MBO Life Sciences het ontwikkeltraject ‘Analist van de Toekomst’ opgezet. Dit traject is speciaal ontwikkeld voor professionals in het werkveld van drinkwater en bestaat uit vier modules, die elk acht à tien weken een dagdeel duren.

Door dit ontwikkeltraject heeft de analist van de toekomst een diepgaand inzicht in het gehele productieproces van schoon drinkwater, inclusief de onderlinge verbindingen tussen de verschillende afdelingen binnen de organisatie die voor het proces verantwoordelijk zijn. De analist van de toekomst heeft niet alleen kennis over welke metingen er worden gedaan en met welke technieken, maar begrijpt ook waarom ze worden gedaan en wat dit betekent voor de organisatie.
De deelnemende professional is op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en verbeteringen op het gebied van kwaliteit, en is in staat deze kennis direct toe te passen in zijn of haar werk.

Ontwikkeltraject starten

Het traject Analist van de Toekomst hebben wij ontwikkeld in samenwerking met onze partners MBO Life Sciences, Vitens en WLN. Wil je deze cursus of een vergelijkbaar ontwikkeltraject ook voor jouw organisatie?

Relevante trajecten

CIV Water
Procescontrollers en procestechnici
CIV Water
Ecologisch waterbeheer in de praktijk