Week van de Loopbaan 2017

17-11-2017

Week van de Loopbaan 2017

De week van 13 tot 17 november stond in teken van de Week van de Loopbaan voor de Waterschappen. CIV Water was op verschillende informatiemarkten aanwezig bij diverse waterschappen. CIV Water stond andere op de informatiemarkt het Waterschap Zuiderzeeland in Lelystad en Waterschap Drents Overijsselse Delta in Zwolle. Geïnteresseerden konden bij de stand langs komen om informatie te krijgen over de opleidingen die het CIV biedt.

Marcel van der Horst en Peet Ferwerda gaven bij Wetterskip Fryslân een cursus over Wendbaar Vakmanschap voor zowel medewerkers van Wetterskip Fryslân als vierdejaars studenten van de opleiding Water en Milieu van MBO Life Sciences. De workshop verliep goed. De studenten en medewerkers van het Wetterskip vulden elkaar goed aan en werd als waardevol ervaren.