Waterkwantiteit voor Rayonbeheerders, hoe gaat het nu?

17-12-2018

Waterkwantiteit voor Rayonbeheerders, hoe gaat het nu?

Begin april 2018 is de opleiding Waterkwantiteit voor Rayonbeheerders gestart. Deze cursus is speciaal opgezet voor de nieuwe rayonbeheerders van Wetterskip Fryslân. Het is een uitgebreide cursus, waarin de rayonbeheerders in een jaar tijd alles leren wat ze nodig hebben om hun vak goed uit te kunnen oefenen. Daarnaast maken ze kennis met alle aspecten die binnen het Wetterskip spelen.

Uitdagend

CIV Water

De cursus is een uitdaging voor de nieuwe rayonbeheerders. Wetterskip Fryslân is een organisatie die, net als water, constant in beweging is. Dit vraagt om een flexibele opstelling van de werknemers. Dit komt in de cursus dan ook aan bod. Ook de manier waarop je communiceert met de inwoners van Fryslân is iets waarin je in getraind kan worden. Daarnaast is interne communicatie natuurlijk een must. Door de opleiding te laten verzorgen door eigen vakmensen van het Wetterskip worden er direct korte lijntjes gelegd. Daarnaast zijn er docenten van MBO Life Siences en Van Hall Larenstein betrokken bij de opleiding.

Praktisch

CIV Water

De cursus is gericht op praktische informatie. Debiet berekeningen van watergangen, technische installaties, grondwaterstromingen, ecologie en juridische zaken zijn begrippen die onder andere aan bod komen. Dit is soms best wel even pittig, maar daardoor ook informatief. De deelnemers leren zo net even verder kijkend dan de neus lang is.

Praktijk

Natuurlijk gaan de rayonbeheerders ook het veld in om de stof die ze binnen geleerd hebben buiten uit te voeren of te bekijken. Hoe plannen worden uitgevoerd in de praktijk, hoe je invasieve exoten herkent, welke verschillende vispassages er zijn etc. En hoe ziet een natuurvriendelijke oever eruit maar vooral; wat gebeurt er na het inrichten van die natuurvriendelijke oever.

Tot nu toe zijn de nieuwe rayonbeheerders enthousiast over de cursus. Er wordt wat van ze gevraagd maar ze gaan het aan. Vooral de interactie die tussen de docenten en de cursisten ontstaat tijdens de lessen zijn een welkome aanvulling. De lesstof kan daarnaast direct getoetst worden aan de ervaringen die de rayonbeheerders ondertussen al hebben opgedaan tijdens hun werk.

Als regiedocent zie ik een enthousiaste groep cursisten die veel bagage mee krijgen om hun werk in de toekomst goed uit te voeren.

Ranil Sieperda, Rayonbeheerder van Wetterskip Fryslân volgt deze opleiding.

“Vooraf wist ik niet zo goed wat ik van de opleiding moest verwachten. Er zijn altijd een aantal onderwerpen waar je meer interesse voor hebt en onderwerpen waar je minder gevoel mee hebt. Maar over het algemeen is het invulling van de opleiding prima. De opleiding begon met een algemeen deel over Wetterskip Fryslân. Daarna zijn er een aantal vakken zoals hydrologie, recht, vergunningen, flora en fauna behandeld. De docenten geven een prima invulling aan de lessen.

De opleiding is een mooie aanvulling om de functie van Rayonbeheerder uit te kunnen voeren, maar het echte vak leer je toch in praktijk van andere rayonbeheerders en door te doen.”