Waterbeheer – Module Cultuurtechniek afgerond

12-02-2019

Waterbeheer - Module Cultuurtechniek afgerond.

De tweede module van de BBL-opleiding Waterbeheer, Cultuurtechniek, is op woensdag 6 februari afgerond met een presentatie verzorgd door de studenten. Alle studenten hebben individueel een presentatie gegeven over het plannen, uitvoeren en terugkijken op een bepaald werk.

De module Cultuurtechniek is gedurende 10 lessen aangeboden door Jos Paulssen, docent van Terra Meppel. Veel informatie hebben de deelnemers gekregen over cultuurtechnische werken, en verder vrijwel alles wat met grond en water te maken heeft. Er zijn berekeningen gemaakt over grondverzet en ontgravingen en er is dieper ingegaan op de manier waarop het landschap gevormd is en gevormd wordt.

We hebben een machinebouwer ‘Hemos’ in Meppel bezocht, waar veel machines voor cultuurtechnisch loonwerk worden gemaakt. Je staat er niet bij stil dat vrijwel alles hier met de hand op maat wordt gemaakt.

 

Bezoek IJsseldelta

CIV Water

Onderdeel van deze module was ook een bezoek aan de IJsseldelta bij Kampen. In het kader van ‘ruimte voor de rivier’ is hier het Reevediep aangelegd, een nieuw zijarm van de IJssel ten zuiden van Kampen die uitkomt in het Drontemeer en de stad Kampen moet ontlasten bij hoog water. Een immens project dat nu bijna voltooid is. Voor dit project zijn nieuwe dijken en nieuwe sluizen aangelegd en miljoenen kubieke meters grond verplaatst.

Drones

CIV Water

Jeroen Waanders van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) is gevraagd om iets te komen vertellen over innovaties binnen de waterschappen. Een indrukwekkend verhaal over drones en satellieten met de diverse toepassingen. Het verhaal riep veel vragen en opmerkingen op bij de deelnemers. We hebben buiten nog een kleine demonstratie gezien van de nieuwste drone.

Al met al een mooie module met een goede afsluiting. Tijdens de presentatie waren alle direct leidinggevenden van de deelnemers aanwezig en ook de directeur van WDODelta was er.

Op naar de volgende module; Civiele techniek

Reinout Groot, docent opleiding Waterbeheer