Waterbeheer heeft de toekomst

14-06-2019

Waterbeheer heeft de toekomst

“Ik teken er voor om op deze manier mijn mbo-opleiding niveau 3 en 4 te halen.”

“Morgen mogen we weer, zeker weer zin in.” Een openbare reactie op een Facebookbericht op de opleiding Waterbeheer.

In september 2018 zijn acht mannen van de waterschappen Drents Overijsselse Delta (WDODelta) en Noorderzijlvest begonnen aan het werken-en-leren traject Waterbeheer. Er kwam vanuit de watersector steeds meer vraag naar gekwalificeerd personeel met voldoende waterkennis. Daarom heeft CIV Water deze opleiding geïnitieerd. Het is een opleiding op mbo 3 of 4 niveau en de opleiding wordt verzorgd door mbo-instellingen in de noordelijke provincies. De opleiding Waterbeheer leidt vakmensen op om in te kunnen spelen op een snel veranderende waterwereld. En dat gebeurt niet alleen in een klaslokaal, maar ook veel op locatie en in het werkveld.

“Ik ben met deze BBL-opleiding gestart, omdat ik meer wil en kan dan alleen maar kraanmachinist te zijn binnen mijn waterschap.” vertelt Klaas van der Wal, Waterschapsvakman bij WDO Delta. Klaas werkt al sinds 1993 bij het waterschap en wil graag doorgroeien in zijn werk. Dat wil hij bereiken door het volgen van deze opleiding. “Deze opleiding kwam op mijn pad. Samen met mijn teamleider hebben we besloten om deze opleiding te gaan volgen. De opleiding is werk- en mensgericht en dat past ook in het plaatje van ons waterschap.”

CIV Water

Klaas Timmerman wil graag toekomst klaar zijn. Klaas werkt sinds 2001 ook bij WDO Delta en wil graag na deze opleiding voorman worden. “De tijd staat niet stil. Met deze opleiding wil ik op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen in het vak.” “De opleiding is ook heel goed te combineren met werk en privé.” voegt Klaas nog toe. “Ik heb naast de opleiding en werk nog een melkveebedrijf, dat gaat prima. Ik heb nog steeds veel plezier in de opleiding.”

Wendbaar Vakmanschap, een leven lang leren

Wendbaar vakmanschap staat centraal bij de opleiding Waterbeheer. Met wendbaar vakmanschap neemt de deelnemer regie op eigen leren. Een wendbaar vakman heeft de juiste kennis, vaardigheden en beroepshouding nodig om te kunnen omgaan met veranderingen in zijn of haar werkveld. “Techniek en werkmethoden veranderen. Je wilt op de hoogte blijven met deze nieuwe technieken en werkmethoden, dan moet je mee.” beaamt Klaas van der Wal. “Dit is een unieke kans om deze opleiding te volgen die alle ‘waterschapsfacetten’ in zich heeft.”

“Het gaat goed met de opleiding.” vertelt Arthur Beeldstroo. “Ik begin nu steeds meer een beeld te krijgen van waar mijn collega’s mee bezig zijn.” Arthur werkt al 12 jaar bij Waterschap Noorderzijlvest en werkte daarvoor bij de beveiliging. Hij heeft nu een kantoorfunctie bij een van de waterzuiveringsinstallaties van Noorderzijlvest. “De cursus is een ver van mijn bed show.” bekent hij. “Maar op deze manier heb ik wel veel geleerd over de verschillende aspecten van een waterschap. Het is belangrijk om te weten wat je collega’s doen.”

Wat houdt de opleiding in?

De opleiding concentreert zich op verschillende aspecten van water. Diverse vakken komen voorbij, zoals beplantingsleer, bodemkunde, ecologie, cultuurtechniek, werktuig- en motorenkennis, landmeten, waterbeheer, flora & fauna, peilbeheer en telemetrie. Maar ook vakken zoals communicatie, Nederlands en rekenen komen aan bod. Het is een actuele en praktijkgerichte opleiding. De studenten leren van docenten uit de praktijk en hebben invloed op de lesinhoud door middel van het indienen van praktijkcases. Situaties waar de studenten tegenaan lopen in hun werk kunnen ze bespreekbaar maken in de groep.

 

 

CIV Water

De mannen weten al wat ze gaan doen na het afronden van de opleiding. “Als er binnen ons waterschap zich de mogelijkheid voordoet om door te stromen naar een andere functie, dan ga ik dat proberen.” zegt Klaas van der Wal. “De champagne ontkurken!” lacht Arthur. “Maar verder weet ik het nog niet.”

Voor medewerkers van de gemeente en waterschappen

De opleiding is niet alleen maar voor medewerkers van een waterschap, maar is ook geschikt voor mensen die op de afdeling uitvoering of in de buitendienst werken bij een gemeente. Deze medewerkers komen ook dagelijks in aanraking met water. Het is voor een gemeente zeker een toegevoegde waarde als ook deze medewerkers weten hoe het watersysteem in Nederland werkt.

“Als je wat wilt bijleren en je staat er open voor en je werkgever bied je deze unieke kans, pak het aan!” zegt Klaas toe. “Want de waterwereld is een prachtig iets!”

In september 2019 begint de tweede groep. De opleiding is bestemd voor vakmannen en – vrouwen van de waterschappen en gemeenten die werkzaam zijn in groen, geïnteresseerd zijn in Waterbeheer en willen doorgroeien naar mbo-niveau 3 en/of 4.