Wat is leren nu eigenlijk?

02-06-2016

Wat is leren nu eigenlijk?

Tijdens de Masterclass Didactiek van afgelopen dinsdag gingen ruim 20 kenniswerkers en andere belangstellenden actief aan de slag met het onderwerp “Leren”. Want wat is leren nu eigenlijk? En hoe komt leren tot stand? Wat gebeurt er in de hersenen en hoe werkt motivatie?

Marcel van der Horst, directeur CIV Water, vertelde over zijn eigen ervaringen in zijn nog prille roeicarriere. Ook had hij een boeiend verhaal over de werking van de hersenen.

Jan Deutekom, auteur van het boek “Sprint2” en docent bij het Friesland College, vertelde vervolgens over zijn visie op onderwijs en de toepassing hiervan in zijn eigen onderwijspraktijk.

Als laatste sprak CIV Water docent Robbert de Geus over zijn ervaringen in het onderwijstraject “Drinkwatertechniek”dat hij momenteel begeleidt bij Vitens. Niet alleen werd er geluisterd; de kenniswerkers konden ook zelf aan de slag, om zo te ervaren hoe en didactische werkvorm werkt.

Het is de bedoeling de didactische masterclasses vaker aan te bieden. De volgende Masterclass Didactiek wordt in het najaar ingepland.