Verduurzamingsplan CIV Water goedgekeurd

09-11-2017

Verduurzamingsplan CIV Water goedgekeurd

Woensdag 8 november heeft de Raad van Advies van CIV Water ingestemd met het verduurzamingsplan CIV Water 2018-2020. In dit plan is de koers van CIV Water voor de komende drie jaren uitgestippeld. Het plan bouwt voort op de eerder ingeslagen koers, rekening houdend met de successen en lessons learned uit de periode 2013-2017. Ook de wensen en vragen van de partners zijn meegenomen in dit plan.

In dit plan zijn de doelstellingen geformuleerd waar het CIV zich de komende drie jaar op gaat richten.

  • Versterken van het reguliere mbo-onderwijs door in co-creatie met de werkveldpartners inspirerende onderwijscontent ten behoeve van zowel de student, docent als cursist te ontwikkelen.
  • Vergroten van de instroom van jongeren in de watergerelateerde mbo-opleidingen.
  • Ontwikkeling van excellente waterprofessionals via maatwerktrainingen en -opleidingen die in co-creatie door mbo-onderwijsinstellingen en werkveldpartijen worden vormgegeven.

Op de foto van links naar rechts:
Hilde Prummel, WLN
Marcel van der Horst, CIV Water
Annet van der Broek, MBO Life Sciences
Carlo Segers, Friesland College
Ton Stierhout, Nordwin College
Betty Johanns, Van Hall Larenstein
Doeke Schippers, Vitens
Pieter Hoekstra, CIV Water

Afwezig op de foto:
Oeds Bijlsma, Wetterskip Fryslân
Feiko Hielkema, Waterschap Noorderzijlvest