Vakman waterbeheer in de versnelling

16-11-2015

Vakman waterbeheer in de versnelling

Op 11 november jl. is de expertgroep Vakman Waterbeheer opnieuw bijeen geweest voor de vervolgstap in de ontwikkeling van onderwijsmateriaal. De groep ontwikkelt onderwijsmateriaal voor twee soorten opleidingen:

Regulier mbo-onderwijs voor een keuzedeel water;
Commercieel mbo-onderwijs ten behoeve van bedrijven in de watersector.
Beide opleidingen hanteren identieke leeronderwerpen; de uitwerking ervan varieert afhankelijk van de doelgroep. De lesonderdelen zijn bepaald in nauwe samenspraak met de waterschappen en sluiten daarmee aan bij de behoefte van het bedrijfsleven.

In de landelijke waterschapbijeenkomst PWSO op 13 november a.s. worden de lesonderdelen getoetst en daar waar nodig aangevuld. Hierna volgt een verdere uitwerking tot regulier cursusmateriaal door de partners van CIV Water.