Update CIV Water – ontwikkeling hybride leeromgeving

07-10-2021

Update CIV Water – ontwikkeling hybride leeromgeving

Voor de ontwikkeling van de hybride leeromgeving hebben we vanuit CIV Water de afgelopen periode onze focus gericht op verschillende aandachtsgebieden zoals:

  • Het uitvoeren van diagnose onderzoek bij de onderwijsteams.
  • Het onderzoek nieuwe project opstelling in WAC.
  • Het aansluiten van de programma’s ontwikkeling hybride leeromgeving en WVLO.
  • Programma-ontwikkeling faciliteren van de onderwijsteams.

Voortgang diagnose onderzoeken

Het werken aan de ontwikkeling van de hybride leeromgevingen bij MBO Life Sciences is vorig jaar gestart met het houden van diagnosegesprekken door Erica Aalsma en Jessica Santé van ‘de Leermeesters’. Als gevolg van de coronamaatregelen zijn de diagnosegesprekken via MS Teams gevoerd. Deze diagnose was erop gericht om inzicht te krijgen in het bedrijvennetwerk, de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven en de mate van praktijk gestuurd leren. Met een heldere diagnose wordt het mogelijk gericht te gaan werken aan onderwijsontwikkeling vanuit de resultaten die in de achterliggende periode behaald zijn. Omdat deze eerste diagnose in beperkte omvang is uitgevoerd hebben we ervoor gekozen een meer uitgebreid onderzoek te gaan doen. Medio november zullen de resultaten gepresenteerd worden. Op dit moment wordt de aanvullende diagnose uitgevoerd bij alle teams van MBO Life Sciences.

Samenwerking ontwikkeling Hybride leeromgeving en WVLO

In de achterliggende periode is er hard gewerkt aan het intensiveren van de samenwerking tussen de programma’s WVLO en de ontwikkeling van de hybride leeromgeving (HLO), omdat deze twee programma’s een grote overlap met elkaar hebben. De samenwerking richt zich op dit moment op het ontwikkelen van learning community’s en een gemeenschappelijk kennisdatabase. Met het gezamenlijk oppakken van deze deelprojecten beogen we efficiënter te werken en de onderwijsteams gerichter te ondersteuning in hun ontwikkeling.

Onderzoek nieuwe projectopstelling in WAC

De eerste fase van dit onderzoek is afgerond met een rapportage over huidige werkplaatsopstellingen en mogelijkheden voor vernieuwing. In de volgende fase van dit programma zal verder uitgewerkt worden welke nieuwe opstelling gewenst is, voor welke doelgroep en hoe er optimaal gebruik gemaakt kan worden van het WAC door de onderwijsteams.

Programma-ontwikkeling faciliteren van de onderwijsteams

Achter de schermen werken we hard aan de ontwikkeling van studiedagen en materiaal om teams te faciliteren in hun ontwikkeling naar de hybride leeromgeving. Het uitgangspunt hierbij is altijd de onderwijsvernieuwing aan te sluiten bij de vraag van bedrijven, aspirant studenten, de vernieuwing in de technologie en maatschappelijke behoefte. In de komende periode zullen we de onderwijsteams ondersteunen tijdens studiedagen en de werkbijeenkomsten.