Uitreiking eerste brevetten Onderwaterdronepiloot een feit

14-09-2017

Uitreiking eerste brevetten Onderwaterdronepiloot een feit

De eerste lichting studenten van de module Onderwaterdronepiloot ontvangt binnenkort hun brevet. MBO Life Sciences en hogeschool Van Hall Larenstein zijn vorig studiejaar gestart met de module Onderwaterdronepiloot, waaraan zowel derdejaars studenten Milieu-onderzoeker van MBO Life Sciences als hbo-studenten Milieukunde van Van Hall Larenstein deel kunnen nemen.

Tijdens de module hebben de studenten geleerd hoe een onderwaterdrone werkt en wat ze ermee kunnen doen. Naast de theorie was er in het opleidingstraject ook ruimte voor praktijk. Tijdens de velddagen gingen de studenten echt met de drone aan de slag. Zo zetten de mbo- en hbo-studenten de drone in bij zichtinspecties van kades en deden de studenten onderzoek naar ecologie en waterkwaliteit. Studenten moesten naast de basisvaardigheden voor het gebruik van de onderwaterdrones een meetplan maken, data verzamelen en analyseren.

Onderwaterdrones worden in de toekomst steeds vaker ingezet bij water gerelateerde onderzoeksprojecten. Voor Van Hall Larenstein en MBO Life Sciences reden om het afgelopen studiejaar een opleiding voor het besturen van drones aan te bieden. En ook dit jaar wordt er een weer een nieuwe lichting opgeleid.

Type drones

De studenten werken met twee typen onderwaterdrones. De stabiele drone (met het uiterlijk van een minionderzeeër) wordt vooral gebruikt voor het bepalen van de waterkwaliteit door middel van diverse sensoren. Deze drone meet frequent (vaak elke 10 seconden) de parameters zuurstof, temperatuur, nitraat en geleidbaarheid. De 8 kilo zware drone is gemaakt van kunststof en 75 centimeter lang. De drone is geschikt om op specifieke onderzoekslocaties stabiele waterkwaliteitsmetingen uit te voeren zonder dat de bewegingen van de drone de metingen kunnen beïnvloeden. Het tweede type drone is kleiner en wendbaarder. Deze drone maakt videobeelden van de ecologische toestand op grote diepte. Hiervoor kunnen op de drone naast sensoren ook duiklampen en camera’s worden bevestigd.

Betrokken partijen

Op initiatief van het Lectoraat Sustainable Water Systems aan Van Hall Larenstein wordt de module vormgegeven in nauwe samenwerking met MBO Life Sciences, die de module op mbo-niveau ontwikkelen en uitvoeren. Daarnaast is INDYMO als leverancier betrokken en is het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Water (CIV Water) verantwoordelijk voor de leiding van het project.