Studenten komen met oplossingen voor woonwijk in Drachten!

09-02-2022

In opdracht van het Wetterskip Fryslân hebben 3 teams studenten van MBO Life Sciences onderzoek gedaan naar woonwijk De Wiken. Hier is recent een watergang ontdekt welke problemen veroorzaakt bij het bouwen van een nieuwe wijk. De afgelopen 10 weken heeft elk team voor een andere doelgroep een waterneutraal woonblok ontworpen en deze begin februari gepresenteerd aan medewerkers van Wetterskip Fryslân en hun docenten.
Wetterskip Fryslân was onder de indruk van de presentaties en heeft veel nieuwe inzichten gekregen. Dit is weer een mooi voorbeeld waarbij CIV Water de verbinding tussen het werkveld en het onderwijs stimuleert. Vanuit de praktijk leren en verbinden aan de theorie. Op deze wijze werken studenten in een hybride leeromgeving aan hun eigen ontwikkeling.

CIV Water

Makathon

Een makathon is een grote ‘brainstorm’ over een aantal centrale vragen met vertegenwoordigers vanuit werkveld en onderwijs. Wetterskip Fryslân staat voor veel uitdagingen op het gebied van klimaatverandering. Met deze makathon wil het Wetterskip inzicht geven in de taakuitoefening van het waterschap en zijn ze op zoek gegaan naar nieuwe ideeën om deze taken nog beter uit te voeren. Dit was een vervolg op de brainstorm van 16 november waar de studenten in het Biosintrum aan de slag gingen met het klimaatvraagstuk.