Samenwerking CIV Water in North Sea project

08-06-2015

Samenwerking CIV Water in North Sea project

CIV Water nam op 2 en 3 juni jl. in Denemarken deel aan de opstart van een nieuw Interreg-project. Aan dit project doen organisaties mee uit landen rondom de Noordzee. Doel van het project is het ontsluiten van ervaringskennis binnen de watertechnologiesector. Het meester-gezel principe wordt hierbij ingezet om kennis uit te wisselen tussen de verschillende organisaties. De onbewuste kennis van de student, ook wel tacit knowledge genoemd, wordt op basis van projecten bij de deelnemende organisaties kennis ontsloten en gedeeld.

Voor het mbo-onderwijs biedt deelname aan Interreg mogelijkheden om mee te doen in de internationale projecten en werkplaatsen (kennisdeelsessies). Bovendien biedt het verrijking aanhet reguliere onderwijs. De eerst volgende stap vindt op korte termijn plaats in Assen tijdens een grote Interreg North Sea bijeenkomst op 16 juni as. Hierbij is CIV Water aanwezig.

Meer informatie over de North Sea bijeenkomst is te vinden op:http://archive.northsearegion.eu/ivb/events/show/&tid=90