Positieve ontwikkeling van de Centra voor Innovatief Vakmanschap

29-03-2016

Positieve ontwikkeling van de Centra voor Innovatief Vakmanschap

Onlangs publiceerde het PBT een nieuwe rapportage over de voortgang van de Centra voor Innovatief Vakmanschap voor het mbo en de Centres of Expertise voor het hbo. De belangrijkste uitdaging: focus op ambities, innovatie en Leven Lang Leren.

De expertcommissie ziet als eerste uitdaging voor de Centra: behoudt, naast onderwijsvernieuwing, ook focus op de ambities en activiteiten ten aanzien van innovatie en Leven Lang Leren. Het Platform Bèta Techniek zien hier ook voor zichzelf een belangrijke opdracht: Centra stimuleren om ruimte te scheppen en te benutten die nodig is.

Centra zijn structureel instrument voor nieuwe activiteiten

Een belangrijke conclusie uit het rapport is dat de Centra echt functioneren in de regio. Zij opereren steeds meer als structureel instrument of ‘vehikel’ om nieuwe activiteiten te ontplooien en een belangrijke te rol spelen in economische vraagstukken en arbeidsmarktvragen. Zowel in de regio als daarbuiten. Eerdere lessen die zijn geleerd uit voorgaande evaluaties – niet alleen de eerste evaluatie van deze 13 Centra, maar uit de evaluatie van de pilot-Centra(gestart in 2011) – zijn door de 13 Centra ter hand genomen om hun ontwikkeling voortvarend aan te pakken. Nu, 2 jaar na hun start, kan worden vastgesteld dat deze Centra er zijn om te blijven. De positieve ontwikkeling die zij hebben doorgemaakt is aantoonbaar. De Centra hebben reeds hun bestaansrecht verworven. Die positieve ontwikkeling is duidelijk terug te zien in de cijfers van de evaluatie. In totaal hebben 87 onderwijsinstellingen1 en 458 bedrijven zich gecommitteerd aan deze 13 Centra.

Over het Centrum van Innovatief Vakmanschap Water (CIV Water)

Over het CIV Water (Leeuwarden) meldt de auditrapportage het volgende: “ CIV Water richt zich op de ontwikkeling van innovatief onderwijs voor het werkveld Water, met als secundair doel versterking van het reguliere mbo. CIV Water positioneert zich hiermee tussen het onderwijs en werkveld in. In nauwe samenwerking met MBO Life Sciences werkt CIV Water aan innovatief onderwijs. Dit doet zij in co-creatie met andere scholen, partners en overheid/bedrijfsleven. Het onderwijs van CIV Water richt zich niet alleen op de toekomstige vakman in de watersector maar ook op opleidingen voor mbo-professionals in de watersector. Voor de bedrijvenpartners fungeert CIV Water als huisopleider en is sparringpartner voor watergerelateerde opleidingsvraagstukken. Als partner van de WaterCampus Leeuwarden verzorgt CIV Water bovendien de verbinding van mbo naar hbo in een doorlopende leerlijn Water.ok op die ‘nieuwe’ terreinen te experimenten, activiteiten te ontwikkelen en te leren.”

Doelstellingen

Het PBT geeft aan dat er voor de Centra een aantal concrete doelstellingen te behalen is, namelijk:

verbeter de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt verbeteren;
vergroot de onderwijskwaliteit en instroom in het initiële onderwijs;
versnel en vergroot het innovatievermogen van bedrijven;
promoot Leven lang leren-activiteiten en voer hier activiteiten voor uit.
Belangrijk vindt het PBT de samenwerking met het hbo. “Dit maakt een Centrum aantrekkelijk maar gebeurt nog onvoldoende. Door samenwerking met het hbo zijn ontwikkel- en zelfs onderzoeksopdrachten mogelijk. Er is nu ook ruimte voor lectoren in het mbo en ook de Associate Degree laat zien dat er behoefte is aan een vloeiende lijn tussen mbo en hbo. En het helpt ook een deel van de studenten om te verkennen of de stap naar het hbo wat voo hen is.”