Opleiding Drinkwatertechniek – een leven lang leren

03-12-2020

Opleiding Drinkwatertechniek - een leven lang leren

CIV Water organiseerde voor de vijfde keer de cursus Drinkwatertechniek bij Vitens. In deze cursus leren deelnemers veel over de distributie, geohydrologie, winning en zuivering van drinkwater. Deze editie was weer heel bijzonder.

Waterbedrijf Groningen

Nieuw was het dat voor de eerste keer een deelnemer vanuit Waterbedrijf Groningen aansloot. Het contact tussen beide drinkwater producerende bedrijven is goed. Groningen was geïnteresseerd geraakt door de positieve verhalen om mee te doen en stuurde daarom een deelnemer om deze cursus als eerste te gaan verkennen.

Leven lang leren

Frits Dekker, operator bij Vitens, was met zijn 63 jaar de oudste deelnemer dit jaar van de opleiding. “Ik deed mee, omdat ik hiervan kan leren.” vertelt hij enthousiast. “Andere deelnemers kunnen weer van mijn ervaring leren. Ik heb veel geleerd over hoe anderen werken, omdat we op verschillende pompstations zijn geweest. Dat ik de oudste was van de groep stond niet in de weg van een fijne samenwerking.” Frits vertelt over de samenwerking met de studenten: “De samenwerking vond ik best goed gaan. Ik had het idee dat ik de studenten wat kon leren. Ze waren erg leergierig.” Frits vindt het belangrijk om opleidingen te blijven volgen. “Door de snelle veranderingen van de technieken blijf je via cursussen en opleidingen op de hoogte.” zegt Frits. “Je doet nieuwe ideeën op. Je werkt met z’n allen aan bepaalde casussen. Hoewel ik niet zo bedreven ben in het opstellen van een presentatie, kon ik toch mijn steentje daaraan bijdragen door mijn kennis en ervaring.”

Frits wil zijn collega’s nog wat advies meegeven: “Blijf opleidingen zoals deze volgen om op de hoogte te blijven van alle snelle veranderingen van de techniek.”

MBO Life Sciences studenten

CIV Water

Bijzonder was dat bij de start van de cursus in september 2019 drie studenten van MBO Life Sciences in Leeuwarden aansloten. Docent Simon Feersma Hoekstra regelde dat de drie studenten mee konden doen. “Dat is toch geweldig, dat je studenten samen laat werken met vakmensen uit het werkveld?” Twee studenten volgden de eerste twee modules. Eén van de studenten heeft het hele traject gevolgd. Zij heeft daarnaast ook stage gelopen bij Vitens en heeft inmiddels een baan bij het drinkwaterbedrijf. “Fantastisch!” reageert Simon toen hij dat hoorde. “Dit is wat je wilt, dat je studenten en het bedrijf zo goed klikken dat ze gelijk een baan aanbieden.”

De opleiding

De Drinkwatertechniekopleiding is een brede opleiding die in principe geschikt is voor iedereen, maar zeker binnen de afdeling Winning en Zuivering. Dit jaar zat er naast operators, oud monsternemers en bouwkundigen ook iemand bij die verantwoordelijk is voor de beveiliging. Daarnaast is een mix van zeer ervaren en onervaren mensen. Het geheel is ontwikkeld voor en door Vitens. Dit jaar werd de opleiding aangevuld door Waterbedrijf Groningen op het gebied van het bewerken van oppervlaktewater. Het doel van de opleiding is het verbreden van de kennis over het primaire proces van drinkwaterwinning en het opdoen van andere nieuwe vaardigheden. Met de verbreding komen ook de nieuwste ontwikkelingen aan bod. De inzichten, opgedane kennis en verworven vaardigheden dragen bij aan een vermindering van het aantal storingen en een uniforme manier van werken. Er is maximale kennisuitwisseling tussen bedrijf en school en continue verbetering.

Excursies

CIV Water

Belangrijke onderdelen in deze cursussen waren de excursies en het werken aan casussen. De excursies sloten meestal aan bij het onderwerp van de cursusdag. Wanneer het over bijvoorbeeld ontgassing ging werd een productiebedrijf bezocht waar dit daadwerkelijk ook gebeurde. Bij het onderwerp oppervlaktewater werd de locatie van Waterbedrijf Groningen in Glimmen bezocht. Naast het behandelen van de theorie en het doen van excursies werd er in groepen gewerkt aan casussen. Per module waren deze groepen verschillend. Iedere groep kreeg een eigen casus. Aan het einde van de module werd de uitwerking van de casus aan een afvaardiging van het management gepresenteerd.

Corona en afsluiting

Ook voor deze opleiding heeft corona behoorlijke gevolgen gehad. Met name de derde module over Distributie en Levering was lastig uit te voeren. Bijeenkomsten konden alleen nog plaatsvinden via Microsoft Teams en excursies konden niet doorgaan. Ook de officiële afsluiting moest worden afgelast. Via Teams werd nog wel een competitieve afsluitende test via Kahoot gedaan waar een winnaar uit kwam. De winnaar werkte nog niet zo lang bij Vitens en wist iedereen te verslaan.

De certificaten werden op een later moment coronaproof door Simon afgeleverd op de werkplek van de deelnemers.

CIV Water