Ontwikkeling Hybride Leeromgeving

10-12-2021

Ontwikkeling Hybride Leeromgeving

Afgelopen jaar is er vanuit verschillende deelprojecten hard gewerkt aan de ontwikkeling van de Hybride Leeromgeving van MBO Life Sciences. Deze onderwijsontwikkeling is gestart met het maken van een diagnose door het bureau ‘de Leermeesters’. Er is onderzocht waar de teams van MBO-LS staan in hun ontwikkeling naar een hybride onderwijsvorm. Hoe wordt er al hybride gewerkt, wat kan er aangevuld worden en wat mag nieuw ontwikkeld worden. Het uitgangspunt is hybride leeromgeving te ontwikkelen vanuit de successen die de teams al behaald hebben met het praktijkgestuurd leren, parels die zijn gepresenteerd zoals de stagecarrousel, het Milieuadviesbureau en de werkwijze bij Holiday Ice en Vitens.

Op maandag 8 november zijn, tijdens de MBO-LS Studiedag, de resultaten van deze diagnose gepresenteerd en kregen alle deelnemers de mogelijkheid vragen te stellen en de resultaten aan te vullen. Het was bijzonder mooi om te ervaren hoe samen denken, samen brainstormen leidt tot mooie resultaten.

Het tweede deel van de studiedag was gericht op het ontwikkelen van een concept onderwijs beginnend bij de onderwerpen, rollen in een hybride leeromgeving en het ontwerp in beroepstaken.

Met veel plezier en met creatieve energie is er verder gebouwd aan de hybride leeromgeving MBO-LS. Er is enorm veel informatie opgehaald die weer verder uitgewerkt kan worden en als basis dient voor de verdere ontwikkeling van de hybride leeromgeving. Alle verkregen informatie wordt verwerkt en zal binnenkort door de leermeesters worden gepresenteerd. Op grond van deze informatie worden de vervolgstappen die we in het eerste kwartaal van 2022 zetten, ingepland.