Ontwikkelen van de Hybride Leeromgeving

30-06-2021

Ontwikkelen van de Hybride Leeromgeving

In 2020 is CIV Water samen met MBO Life Sciences gestart met het ontwikkelen van de hybride leeromgeving. In een ontwikkelprogramma van vijf jaar wordt er gewerkt aan vernieuwing van onderwijs, dat is gericht op het begeleiden van studenten naar wendbare vakmensen en vakmensen die zichzelf blijven ontwikkelen (Leven lang ontwikkelen, LLO) in aansluiting op de nieuwste ontwikkelingen in de markt.

Om het hybride lerend systeem Water verder te ontwikkelen worden betrokken partijen (onderwijsteams, management, stakeholders) begeleid en geadviseerd vanuit het hybride gedachtengoed. Hierbij wordt praktijkgericht onderzoek verweven met de ontwikkelingen in het werkveld.

 

De samenwerking tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven komt prominent tot uiting in de hybride leeromgevingen. In deze leeromgevingen worden ‘schools leren’ en werkplekleren in één leeromgeving bij elkaar gebracht en met elkaar verweven. Het doel is een hybride lerend (eco)systeem te creëren in bedrijven en scholen. Een nieuw onderwijssysteem waarbij samengewerkt wordt in leer- en ontwikkelconstructies. Dynamische en inspirerende leeromgevingen waar meerdere actoren participeren, samenwerken, innoveren en leren.

Het vraagstuk voor deze leeromgevingen ligt in de maatschappij, waar de watersector zich ontwikkelt en waar wendbaar vakmanschap steeds belangrijker wordt: nu meteen en toekomstbestendig. Het programma is gestart met een verkennend onderzoek uitgevoerd door ‘De Leermeesters’.

Verschillende projecten

Afgelopen half jaar is er hard gewerkt in verschillende projecten om invulling te geven aan bovenstaande doelstelling. We kunnen een aantal pareltjes noemen als resultaat van deze gezamenlijke ontwikkeling:

  • Waterkwantiteit – Wetterskip Fryslân
  • Procestechniek en Procescontrole – Vitens
  • Analist van de toekomst – WLN/Vitens
  • Dronepiloot – Wetterskip Fryslân
  • Electrotechniek – Vitens
  • Adviseur leefomgeving – MBO Life Sciences
  • Hege Beamen – MBO Life Sciences

De focus voor de tweede helft van 2021 zal gericht zijn op het in onderwijsteams verder vormgeven van hybride leeromgeving, in samenwerking met de bedrijvenpartners.