Officiele kick-off project PoVE Water in Brussel

29-01-2020

Officiele kick-off project PoVE Water in Brussel

21 en 22 januari 2020 was de kick-off van ‘The Platform of Vocational Exellence Water (PoVE Water) in Brussel. Pieter Hoekstra en Sanne Ligthart van CIV Water waren daarbij aanwezig.

Diverse partners presenteerden hun progressie in het project en werd de website gepresenteerd. Er zijn diverse afspraken gemaakt. Ook was er ruimte over discussie over de EU Water Week planning en de betrokkenheid van de regionale stakeholders in de verschillende landen. Nicola Murray van Glasgow Clyde College introduceerde de Vocational Exellence scan. Het doel van de scan was om de best practices van de partners onder de aandacht te brengen en verbeterpunten te bepalen. Murray Biedler van UNESCO Liaison Office Brussels introduceerde de ‘Water centres of excellence in Africa’.

De PoVE

Pilot project PoVE Water is een Europees project dat de vaardigheden van mbo-professionals in de watersector wil versterken. Naast de vaardigheden die nu belangrijk zijn richt het project zich juist op de opkomende vaardigheden die in de toekomst steeds belangrijker worden. Vocational Excellence, ofwel Uitmuntendheid in mbo.

Het project verenigt mbo-instellingen, de watersector, onderzoekscentra, hogescholen en (semi-) overheidsinstellingen uit Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Letland, Malta en Tsjechië. Zij hebben een gemeenschappelijk belang bij de ontwikkeling van het volledige potentieel van het mbo en hebben de ambitie om een proactieve rol te spelen bij duurzame groei en innovatie in de Europese watersector.

Kijk voor meer informatie over PoVE Water op www.povewater.eu.