Nieuws van opleiding Waterkwantiteit: Paling en Corona

01-12-2021

Nieuws van opleiding Waterkwantiteit: Paling en Corona

Door docent Alie de Boer

Na de herfstvakantie zijn we vol goede moed gestart met het vervolg van de opleiding Waterkwantiteit op het hoofdkantoor van “It Wetterskip” in Leeuwarden. Onderdeel wat nog op het programma stond waren onder andere de laatste lessen van de module: Ecologie, exotenbestrijding en waterkwaliteit.

 

CIV Water

Eén van de lessen ging over de vismigratie. Nadat we door Wouter Patberg zijn meegenomen in onder meer het belang van vismigratie, de aanleg van vispassages, monitoring en de migratieroutes van vissen, gingen we op veldbezoek naar De Heining.

CIV Water

Bij de Heining is een nieuwe zoet-zout overgang gemaakt en op het moment van het veldbezoek was een onderzoeksbureau bezig met het zenderen van schieralen. Schieralen zijn volwassen palingen, ze trekken tussen september en januari vanuit de polders naar open zee om zich voort te planten in de Sargassozee, zo’n 5000 km naar de Cariben.

CIV Water

De gezendere schieralen worden uitgezet voor de vispassage (in de boezem) met als doel in kaart te brengen of de schieralen hun weg kunnen vinden richting de zee door de vispassage.  Helaas zijn ondertussen, vanwege de nieuwe coronamaatregelen, de laatste cursusonderdelen geannuleerd tot het weer mogelijk is om de lessen te geven op het hoofdkantoor. Het is te hopen dat zowel de schierpaling als de corona zijn weg snel terug vindt.