Nieuwe maatwerkopleidingen van CIV Water

22-04-2015

Nieuwe maatwerkopleidingen van CIV Water

CIV Water werkt voortdurend aan de ontwikkeling van maatwerkopleidingen. Een aantal hiervan willen we u niet onthouden.

 

Maatwerkopleiding Heiploeg afgerond

CIV Water

Sytse Batema heeft in zijn functie als procesoperator een maatwerkopleiding van CIV Water gevolgd. Centraal hierin stond het updaten van kennis op het gebied van zuivering. De opleiding omvatte: scheikunde, microbiologie, techniek, watertechnologie het omgaan met calamiteiten en vergunningen. Ook heeft Sytse stagegelopen bij het Wetterskip en bij Noorderzijlvest en Sonac in Burgum. Inmiddels heeft Sytse zijn basiscursus afgerond.

Opleiding microbiologie en chemie in de zwembadensector

Reinders Waterbehandeling vervaardigt waterbehandelingssystemen voor zwembaden. De opleidingsbehoefte ligt vooral op het gebied van microbiologische en chemische kennis van water. Een opleidingstraject start dit voorjaar

Opleiding procestechniek bij Vitens, Winning en Zuivering

In nauwe samenwerking met Vitens wordt de opleiding procesoperator Techniek in de basis vormgegeven. Dit opleidingstraject leidt procesoperators op in het winnings-, zuiverings- en distributieproces. De vervolgstap tot het verzorgen van opleidingen vindt voor de zomer van 2015 plaats, waarna de uitvoering start na de zomer. Parallel hieraan wordt een training ontwikkeld voor de modules W/E techniek.

Opleiding rayonbeheerders bij Wetterskip Fryslan

In 2014 is dit opleidingstraject voor rayonbeheerders gestart, met name gericht op de waterkwantiteit. Dit jaar wordt dit traject herhaald en aangevuld met nieuwe modules in de watertechnologie en waterkwaliteit. De opleiding wordt vormgegeven en verzorgd in nauwe samenwerking met medewerkers van Wetterskip Fryslân.

Hercertificering Wetterskip Fryslân

In samenwerking met Nordwin College wordt er een hercertificeringstraject Flora en Fauna georganiseerd voor medewerkers van het cluster Onderhoud van Wetterskip Fryslân. CIV Water is hierin intermediair; Nordwin College verzorgt het scholingstraject.

Hach Langetraject bij Wetterskip Fryslân

Onlangs is gestart met het Hach Langetraject, waarbij de kennis van de Waterspecialist binnen Wetterskip Fryslân wordt ontsloten, vastgelegd en gedeeld met twee collega-specialisten. We bieden deze basiskennis ook aan de klaarmeesters aan. Verwachting is dat dit een besparing gaat opleveren bij het nieuw af te sluiten contract met de leverancier voor 2016.

Rayonbeheerdersopleiding bij Waterschap Noorderzijlvest

Meerdere medewerkers van Waterschap Noorderzijlvest nemen deel aan het opleidingstraject rayonbeheerders bij Wetterskip Fryslân. Door de modulaire opbouw is het mogelijk tijdens diverse onderdelen van het traject in te stromen.