Nieuw leertraject Procescontroller Vitens

26-05-2020

Nieuw leertraject Procescontroller Vitens

Gelukkig kon de kick off van het nieuwe leertraject op 4 maart jl. nog live bij Vitens gegeven worden. Op locatie in Zwolle kwamen 22 deelnemers en de ontwerpgroep van het leertraject samen. Het doel van het leertraject is om de nieuwe rol van Procescontroller bij Vitens met management en deelnemers samen verder vorm te geven.

En dat is vrij ‘spannend’. Het management heeft, conform Vitens beleid Visie op Watermaken 2025, in grote lijnen beeld geschetst van een aantal rollen. De rol van Procescontroller zal per januari 2021 formeel zijn. Als het zover is, dan wordt er intern zoveel mogelijk samengewerkt voor een goede (centrale) waterverdeling. Daar zijn ook andere rollen bij betrokken.

De 22 deelnemers, afkomstig uit alle vijf provincies van Vitens, werken momenteel nog als procesoperators in deze functie. Door ‘learning on the job’ zal de rol specifieker vorm krijgen. Dat vraagt nauwkeurige afstemming tussen management en medewerkers en ook met de ontwerpgroep van het leertraject. Het traject is daar geheel op ingericht. Door praktijkgerichte cases en specifieke situaties in te zetten, worden de beroepsthema’s, kennis, vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten verder uitgediept. Al deze onderdelen zijn samengevat in een profiel van Procescontroller.

Een week na de kick off werd het opnieuw ‘spannend’. Want de bijeenkomsten bij Vitens waren van de baan. Het werd het even stil achter de schermen. Peet Ferwerda, initiator en uitvoerder van het leertraject, bedacht daarop in samenwerking met de ontwerpgroep een digitaal concept. Via Microsoft Teams kan 50% van het leertraject uitgevoerd worden en kan het leertraject toch doorgang vinden. Met of zonder corona!