Muskusrattenvangers werken aan taakverbreding bij opleiding Waterkwaliteit en Ecologie

08-02-2017

Muskusrattenvangers werken aan taakverbreding bij opleiding Waterkwaliteit en Ecologie

Tjebbe: “Er zijn steeds minder muskusratten in het werkgebied van Wetterskip Fryslân. Daardoor hebben we als muskusrattenvangers minder werk. Logisch gevolg is een uitbreiding van taken. Het is de bedoeling dat we meer samenwerken met de onderhoudsmedewerkers en samen dingen oppakken. Daarom volgen we nu de opleiding Waterkwaliteit en Ecologie bij CIV Water. De meeste onderhoudscollega’s kende ik wel, maar nu leer ik ze allemaal kennen en dat is goed voor de samenwerking.

Hoe ik de opleiding vind? Het is toch nieuw voor me. We leren veel over de verschillen in ons werkgebied: over de ecologie en hoe we de waterkwaliteit zo hoog mogelijk kunnen houden. Vorige week waren we in St. Jacobiparochie op de klei; deze keer op het zand in Olterterp in natuurgebied De Poasen. Hier stroomt de beek “Alddjip” weer en daardoor ontstaan gunstige omstandigheden voor bijzondere plant- en diersoorten.

Het is mooi om te zien hoe die verschillende gebieden in elkaar zitten. Ik vind het echt interessant en mooi om hier meer van te weten. Na deze opleiding ga ik ook nog verdiepen in het effect van vispassages. Ook heel interessant om meer over te weten”, zo besluit Tjebbe zijn verhaal.

Dave Wezelman volgt ook de opleiding Waterkwaliteit en Ecologie. Hij werkt bij Waterschap Noorderzijlvest als muskusrattenvanger: “ Dit is een vrij algemene cursus. De kaderrichtlijn water wordt toegelicht en we krijgen inzicht in de consequenties voor ons werk. Interessant ook om te zien hoe het bij de collega’s van WF verloopt. Persoonlijk zou ik nog wel wat meer diepgang willen. Ik zou graag meer willen weten over de achtergrond van de kaderrichtlijn water. Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?”.

Op de foto v.l.n.r..: Henk Alma (WF), Tjebbe de Jong (WF), Hendrik Koops (NZV) en Dave Wezeman (NZV)