Mbo-studenten krijgen “energieles”

15-09-2015

Mbo-studenten krijgen "energieles"

In Noord-Nederland is dit studiejaar een grootschalige samenwerking tussen zes mbo-instellingen van start gegaan. Onder de naam Energy College volgen enkele honderden eerstejaars mbo-studenten ‘energieles’. Dit gebeurt op niveau 3 en 4 in de eerste lesperioden via een zogeheten ‘basismodule energie’. Daarin leren zij de theorie over energiethema’s die ze daarna kunnen gebruiken om zich te specialiseren, bijvoorbeeld in zonne- of windenergie. De zes deelnemende mbo-instellingen zijn Friesland College, Nordwin College, ROC Friese Poort, Noorderpoort, Alfa-college en Drenthe College.

Tijdens de basismodule leren de mbo-studenten onder andere wat duurzame en fossiele energie zijn, wat energietransitie betekent, wat voor effect teveel CO2-uitstoot op het milieu heeft en welke bronnen van duurzame energie er zijn. De lesmodule bestaat uit 20 lesuren, die docenten techniek flexibel kunnen geven in de eigen lesperiodes tot einde 2015. Na de basismodule kunnen de mbo-studenten er in het volgende studiejaar voor kiezen om zich te specialiseren op een specifiek energiethema. Daarvoor zijn vijf ‘hotspots’ ingericht: werkleerplekken waar in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven de praktijk wordt geleerd.

Energy College is een samenwerking tussen noordelijke ROC’s en AOC’s, noordelijke overheden en het bedrijfsleven. Doel is om innovatieve energieprofessionals op te leiden, in samenwerking met bedrijven en met het oog op de vraag op de arbeidsmarkt. Dit is nodig omdat de energiebranche in Noord-Nederland groeit en er grote vraag is naar goedgeschoolde vakkrachten. Daar komt volgens de organisaties bij dat de overgang naar een meer duurzame energievoorziening vraagt om nieuwe kennis en technologieën die nog (door)ontwikkeld moeten worden