Masterclass Bio informatica een succes

29-11-2019

Masterclass Bio informatica een succes

Dinsdag 26 november werd de masterclass Bio informatica gegeven, aanwezig waren diverse docenten van MBO Life Sciences en studenten.

In een prettige afwisseling tussen theorie, praktijk en ruime gelegenheid voor het stellen van vragen en discussie, heeft Gijsbert Jansen uitgebreid over Bio Informatica verteld.

Vanuit de basis theorie over DNA zijn we van DNA-sequentie via primerontwikkeling naar huishoudgenen en specifieke DNA codes geleid. Hoe kun je bepalen of een sequentie specifiek is voor jou Canis lupus familiaris? Natuurlijk moet je dan zoeken in de NCBI database en hebben we lekker zitten blasten en alignen!

Met andere woorden, vanuit de basis van genetica is er toegewerkt naar begrip rondom wanneer DNA sequenties specifiek zijn. Tussendoor is met verschillende programma’s gewerkt om dit inzichtelijk te maken. Hoe werken deze programma’s, wat laten ze zien, wat is de betekenis en ook het nut van de vele functies en resultaten die gegenereerd worden.

Concluderend was het een goede, inhoudelijk sterke masterclass! Er wordt dan ook gekeken of er een herhaling en/of vervolg aan wordt gegeven.