Internationalisering: Malta

20-04-2015

Internationalisering: Malta

In maart jl. hebben twee studentes van MCAST Malta drie weken stagegelopen bij CIV Water. Ze hebben kennisgemaakt met het waterbeheer in Friesland. De studentes hebben lessen gevolgd bij Van Hall Larenstein en MBO Life Sciences, een onderzoek gedaan bij het Waterapplicatiecentrum (WAC) en diverse partners van CIV Water bezocht. Ook hebben ze twee dagen meegelopen op het laboratorium van Vitens, de RWZI van Wetterskip Fryslân bezocht en op Terschelling verdiepten zij zich in het waterbeheer op het eiland. De kennismaking, met een doorkijkje naar mogelijke uitwisseling van studenten MBO Life Sciences naar Malta, was zeer geslaagd.