Internationaal project PoVE Water scoort ‘very good’ in Europa

09-06-2022

Begin juni heeft PoVE Water van de European Education and Culture Executive Agency (EACEA) de eindevaluatie ontvangen van het Europese project PoVE Water. PoVE Water behaalde een score van 92 uit 100 punten! “We zijn erg trots”, reageert Pieter Hoekstra, programma manager CIV Water. “Het is absoluut een fantastisch resultaat. We zien er naar uit om het project de komende vier jaar voort te zetten met nog meer partners.”

Het eindrapport van de Europese commissie was zeer lovend over het project. Zo valt het volgende te lezen: “De PoVE Water Alliance heeft alle geplande activiteiten uitgevoerd in overeenstemming met de oorspronkelijke doelen en doelstellingen. De projectresultaten zijn zeer relevant voor de Europese watersector en zijn volledig afgestemd op belangrijke Europese beleidsmaatregelen en initiatieven op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding en op beleid in de Europese watersector, zoals de ‘Pact for Skills’, de ‘European Green Deal’ en de ‘Water Reuse Regulation’.”

PoVE Water heeft de samenwerking met Europese partners uit Letland, Tsjechië, Malta, Nederland en Schotland versterkt. Er zijn bijvoorbeeld tools ontwikkeld, die gratis te downloaden zijn op www.povewater.eu. De commissie schrijft: “Het projectpartnerschap en de samenwerkingsregeling waren goed geschikt om alle projectpartners gedurende de looptijd van het project en daarna volledig te betrekken bij het gezamenlijk ontwerpen en uitvoeren van het project. Er heerste een goede positieve teamgeest in het project en de partners deelden de gemeenschappelijke visie.”

Vervolg

Begin 2022 heeft PoVE Water vier miljoen euro subsidie toegekend gekregen vanuit het Erasmus+ programma. Het gaat om een toekenning voor een vier jaar durende scale-up met in totaal 23 partners. In september 2022 vindt de kick-off van het vervolg van het project op Malta plaats.