Internationaal project BARCOVE van start

16-02-2023

In januari 2023 vond in Leeuwarden de kick-off plaats van het internationale project BARCOVE, waarvan CIV Water één van de partners is. BARCOVE staat voor ‘Building an Applied Research Facility Into CoVE’. Dit is een ERASMUS Onderzoeksproject over monitoring water en biodiversiteit op groene daken.

BARCOVE gaat over het uitvoeren van toegepast onderzoek in het beroepsonderwijs naar stedelijk groen. Het project over de monitoring van water en biodiversiteit op groene daken gaat in januari 2023 van start. De looptijd van het project is twee jaar.

BARCOVE richt zich op toegepast onderzoek als hefboom voor wetenschappelijke, technische innovatie binnen stedelijke ruimte, groen- en waterbeheer.

De vier onderzoeksgebieden zijn:

  • Waterdoorlatende bestrating
  • Bodem- en planteigenschappen in technische Duurzame Drainagesystemen
  • Regenwatersystemen
  • Groene daken

BARCOVE wordt gecoördineerd door OKNygaard uit Denemarken. Naast CIV Water Water zijn de andere partners Ginkelgroep, Projar, EFA la Malvesia, Green Acadamy Arhus en Yuverta Nederland en World Skills Romania.