Inspireren voor Leven Lang Leren

14-03-2017

Inspireren voor Leven Lang Leren

Hoe (de samenwerking met) het beroepsonderwijs er (ook) uit kan zien

Leven Lang Leren en het belang van Publiek-Private Samenwerking (PPS) zijn gevleugelde woorden. Het wordt steeds belangrijker om de professional blijvend te scholen, maar hoe? Daarom organiseerde het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Water (CIV Water) op maandag 13 maart jl. een werkbezoek om goede voorbeelden van Leven Lang te laten zien.

Bij het werkbezoek op de WaterCampus in Leeuwarden waren o.a. Ton Heerts, voorzitter van de MBO Raad, Beatrice Boots, directie PBT, Liesbeth Vos, College van Bestuur Friesland College, Ton Stierhout, College van Bestuur Nordwin College en Doeke Schippers, Manager bij waterbedrijf Vitens aanwezig.

Tijdens het werkbezoek werd het onderzoekspaper “Inspireren voor Leven Lang Leren” aan dhr. Heerts aangeboden door Peter Kloosterman van Vitens. Het onderzoek verkent de mogelijkheden van leven lang leren bij en in het beroepsonderwijs. Het doel van het onderzoek is innoverende organisaties te ondersteunen in de ontwikkeling van Leven Lang Leren door de samenwerking met beroepsonderwijs te verkennen.

Complexe problemen bieden context voor Leven Lang Leren

CIV Water

Het paper beschrijft dat Leven Lang Leren is bij uitstek geschikt om te leren voor diploma’s en certificaten. Maar ook dat leren plaats vindt als onderwijs en praktijk samen een opleiding vormgeven. Echt interactief leren is mogelijk als er wordt samengewerkt aan complexe problemen en een urgentie om deze op te lossen. De onderzoekers onderscheiden hierbij drie doelgroepen voor Leven Lang Leren: - middelgrote arbeidsorganisaties, gemeentes en UWV’s die opdrachtgever zijn van formele leertrajecten; - verschillende leervragen in een versnipperde markt, vaak ingevuld door commerciële aanbieders; - individuele leervragen zoals ZZP’ers en volwassenen zonder de juiste startkwalificatie

Als laatste aspect geven de onderzoekers enkele aanbevelingen om Leven Lang Leren vorm te geven zijn. De belangrijkste zijn:
– Maak gebruik van bestaande kennisgebieden en netwerken en zorg voor borging van kennis, bestendig relaties en bouw deze uit.
– Zoek brede samenwerking met partners uit de regio en uit de sector

Na overhandiging van de paper aan dhr. Heerts vond, samen met enkele aanwezige bestuurders, een gesprek plaats over het belang van publiek-private samenwerking en praktijkleren, waarna aanwezigen kennis konden maken met een aantal goede voorbeelden uit het onderzoek. Zo presenteerde CIV water de projecten onderwaterdronepiloot, de Associate Degree Land- en Watermanagement en het maatwerkopleidingstraject Drinkwatertechniek voor Vitens. Ook enkele andere cases, waaronder Techport en Generade, presenteerden hun good practices van Leven Lang Leren projecten.