Hoera! De Europese subsidie voor CIV Water is binnen!

25-07-2019

Hoera! De Europese subsidie voor CIV Water is binnen!

Op 25 juli heeft CIV Water een Europese subsidie van bijna 1 miljoen euro toegekend gekregen. Van dit bedrag is ruim 40% voor de Friese partners, te weten Friesland College/CIV Water, Vitens en Learning Hub Friesland. Met deze subsidie wil CIV Water een Europees Platform voor Vocational Excellence (PoVE) voor de watersector in Europa oprichten.

Hiermee wil CIV Water ervoor zorgen dat het mbo een voortrekkersrol speelt en nauw betrokken is bij onderzoek en technologische ontwikkelingen in de watersector. Daarnaast draagt CIV bij dat de huidige en toekomstige professionals in de watersector de werkhouding, kennis en competenties hebben die de snel veranderende Europese watersector nodig heeft. CIV Water brengt de bestaande en nieuwe behoeften van de arbeidsmarkt in de watersector in kaart en wil op deze manier het reactievermogen van het mbo op deze behoeften verbeteren. Dit gaat hand in hand met synergiën, samenwerking en kruisbestuiving in de watersector.

Europese partners

Het project verenigt mbo-instellingen, de watersector, onderzoekscentra, hogescholen en (semi-) overheidsinstellingen uit Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Letland, Malta en Tsjechië die een gemeenschappelijk belang hebben bij de ontwikkeling van het volledige potentieel van het mbo en de ambitie hebben om een proactieve rol te spelen bij duurzame groei en innovatie in de Europese watersector.

PoVE Water

Pilot project PoVE Water is een Europees project in het vernieuwde Erasmusprogramma dat de vaardigheden van mbo-professionals in de watersector wil versterken. Naast de vaardigheden die nu belangrijk zijn richt het project zich juist op de opkomende vaardigheden die in de toekomst steeds belangrijker worden. Vocational Excellence, ofwel Uitmuntendheid in mbo.

CIV Water

Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Water (CIV Water) is een innovatief kenniscentrum voor de mbo’er in de watersector. CIV Water richt zich op de ontwikkeling van jongeren én werkenden tot wendbaar vakman. Dit doet het CIV door ontwikkeltrajecten vorm te geven in samenwerking met onderwijs en bedrijfsleven. CIV Water werkt naast kennis, ook aan houding, gedrag en vaardigheden. CIV Water werkt samen met Wetsus en CEW aan het ontwikkelen van professionals en maakt deel uit van de WaterCampus Leeuwarden en is verbonden met de opleidingen van MBO Life Sciences. De doorlopende leerlijn op de WaterCampus kent verder de niveau’s Asociate degree, BSc, MSc en PHD. CIV water is een integraal onderdeel van deze innovatieve leerlijn.