Hoe komt de ontwikkeling van een keuzedeel tot stand?

21-12-2016

Hoe komt de ontwikkeling van een keuzedeel tot stand?

Wat is een keuzedeel in het mbo-onderwijs?

Een mbo-opleiding bestaat uit een kwalificatie en een of meer keuzedelen. Het keuzedeel is een verrijking van de kwalificatie. Hiermee kan de student zijn vakmanschap verbreden of verdiepen. Het keuzedeel is een verplicht onderdeel binnen de mbo-opleiding. De student doet examen voor het keuzedeel maar kan hier (nog) niet op zakken. De minister van OCW wil keuzedelen vanaf 2018 voorwaardelijk maken voor diplomering.

Een keuzedeel kan een regionale inkleuring krijgen, zodat een student zijn arbeidsmarktpositie versterkt voor sectoren die in de regio sterk vertegenwoordigd zijn. Bijvoorbeeld voor de havens in Rotterdam of een “water”opleiding binnen de WaterCampus in Friesland. Een keuzedeel kan ook gericht zijn op doorstroom naar een hoger niveau binnen het mbo of naar het hbo.

CIV Water heeft ervaring opgedaan in de ontwikkeling van keuzedelen. Al lerende is een proces ontwikkeld om efficiënt en effectief met de deelnemers samen te werken aan een nieuw keuzedeel.

 

CIV Water

Hoe ziet het traject eruit?

In vijf bijeenkomsten wordt gedurende een periode van 6 maanden met een inzet van 60 uur per deelnemer een keuzedeel ontwikkeld. Deelnemers uit het werkveld geven de ontwikkelbehoefte aan, dragen bij aan de inhoudelijke kennis en toetsen de uitwerkingen; onderwijsmensen vertalen deze vraag naar het onderwijs en werken de vraagstukken uit. In de uitwerking is ruimte voor regionale en of schoolspecifieke aandachtspunten. Resultaat is een meldformulier voor keuzedelen en uitgewerkt lesmateriaal met documenten, filmpjes, links en oefenmateriaal.