Gastcollege en serious game Omgevingswet

09-12-2020

Gastcollege en serious game Omgevingswet

Op 3 december hebben vierdejaars studenten Mileu&Water van MBO Life Sciences een gastcollege over de Omgevingswet gehad onder leiding van Toon Meun, Projectmanager Omgevingswet Wetterskip Fryslân. 10 december volgde daarop een serious game over de Omgevingswet waarin de studenten o.a. vragen, stellingen en praktijksituaties kregen om te beoordelen. Een interactieve manier om bekend te raken met de verschillende aspecten van de Omgevingswet en te denken ‘in de geest van de Omgevingswet’.

CIV Water

Na de kerstvakantie volgen ook tweedejaars studenten Milieu&Water het gastcollege en de serious game. Mooie bijkomstigheid is dat Wetterskip Fryslân dit volgend jaar ook wil organiseren voor de eigen medewerkers. Studenten van MBO Life Sciences treden daarbij op als proefpersonen. De Omgevingswet is een vereenvoudiging van tientallen wetten en honderden regels op het gebied van leefomgeving, door ze te bundelen in één wet. Naar verwachting treedt de Omgevingswet op 1 januari 2022 in werking.