Europa komt online samen voor de mbo-watervakman van de toekomst

28-05-2020

Europa komt online samen voor de mbo-watervakman van de toekomst

In Nederland is het de normaalste zaak van de wereld dat er schoon drinkwater uit de kraan komt. Het is overal om ons heen. Schoon drinkwater komt alleen niet vanzelf. In Europa zijn er grote verschillen op het gebied van water. Zo worstelen verschillende Europese landen met een te kort aan jongeren die geïnteresseerd zijn in water gerelateerde opleidingen. We kunnen veel van elkaar leren. Europa heeft daarom de handen in één geslagen voor een beter opgeleide watervakman op mbo-niveau.

Dinsdag 26 mei t/m donderdag 28 mei vond online de bijeenkomst van het Europese Platform of Vocational Excellence Water plaats. In deze bijeenkomst werkten vijf Europese regio’s samen om de excellente mbo-vakman vorm te geven op het gebied van watertechnologie. CIV Water, gevestigd in Leeuwarden, wordt daarin als voorbeeld gezien voor Europa.

Samen met Nederlandse partners, Learning Hub Fryslân, Vitens en Wij Zijn Katapult, deelde CIV Water haar kennis en ervaring over hoe je een goede samenwerking tussen mbo-onderwijs en bedrijfsleven kunt realiseren. Door de coronacrisis was het niet mogelijk om elkaar live te zien. In de online bijeenkomst werd kennis en kunde gedeeld over de samenwerking en hoe het partnernetwerk regionaal te versterken. CIV Water begeleidt de Europese partners om ook in hun land een samenwerking te realiseren tussen onderwijs en bedrijven in de watersector.

In de presentaties kwam naar voren dat er nog grote verschillen zijn tussen de diverse Europese regio’s. Nicola Murray van Glasgow College in Schotland bevestigd dat. “Het was verrassend om te zien dat we allemaal een verschillend startpunt hebben.”

Alle partners in het project worstelden met vraagstukken over water. “Een van onze grootste uitdagingen en gemeenschappelijke factor die ons op Malta verenigt, is het gebrek aan zoetwatervoorraden op het eiland. Het is belangrijk om te investeren in talent en onderwijs, om iedereen van goed en veilig water te voorzien.” vertelde Edwin Zammit van MCast, Malta. Bretislav Skácel van CREA Hydro & Energie uit Tsjechië viel bij: “Onze waterbedrijven missen vakbekwame mensen. Daarnaast is het een probleem dat er een gebrek is aan jongeren die geïnteresseerd zijn in de water gerelateerde opleidingen. Daarom is het PoVE Water-project voor ons zo belangrijk. PoVE Water helpt ons ook om publieke waterbedrijven te beïnvloeden en hun aandacht te vestigen op het belang van water gerelateerd onderwijs en de noodzaak om hierin te investeren:”.

Janis Rubulis van de RTU, Letland: “De watersector is van cruciaal belang voor de samenleving. Mensen en jongeren lijken het te vergeten. Jongeren in Letland lijken niet te willen werken voor de waterindustrie”.

De watersector moet weer ‘sexy’ worden in de diverse Europese landen. In het Webinar was daarom onder andere aandacht voor het Business Model Canvas van #Wij-Zijn-Katapult. Hoe zet je in je eigen land een goed project neer om dit doel te halen? CIV Water nam de Europese partners daarom mee in hoe CIV Water zich heeft ontwikkeld in de afgelopen jaren in Nederland. Kijk het filmpje hier terug.

De PoVE

PoVE Water is een Europees project dat de vaardigheden van mbo-professionals in de watersector wil versterken. Naast de vaardigheden die nu belangrijk zijn richt het project zich juist op de opkomende vaardigheden die in de toekomst steeds belangrijker worden. Vocational Excellence, ofwel Uitmuntendheid in mbo. Januari 2020 vond de officiële kick-off plaats in Brussel.

Het project verenigt mbo-instellingen, de watersector, onderzoekscentra, hogescholen en (semi-) overheidsinstellingen uit Nederland, Scotland-UK, Letland, Malta en Tsjechië. Zij hebben een gemeenschappelijk belang bij de ontwikkeling van het volledige potentieel van het mbo en hebben de ambitie om een proactieve rol te spelen bij duurzame groei en innovatie in de Europese watersector.

CIV Water

Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Water (CIV Water) is een innovatief kenniscentrum gericht op mbo’ers in de watersector. CIV Water richt zich op de ontwikkeling van jongeren én werkenden tot wendbaar vakman. Dit doet het CIV door ontwikkeltrajecten vorm te geven in samenwerking met onderwijs en bedrijfsleven. CIV Water werkt naast kennis en vaardigheden, ook aan houding en gedrag. CIV Water maakt deel uit van WaterCampus Leeuwarden en valt onder het Friesland College.

« Nieuwsoverzicht