Enthousiaste deelnemers bij “Beheer en onderhoud vispassages”

27-03-2017

Enthousiaste deelnemers bij "Beheer en onderhoud vispassages"

Onlangs vond de eendaagse cursus Beheer en onderhoud vispassages bij Wetterskip Fryslan plaats. Ruim 30 muskusrattenbestrijders volgen deze cursus als onderdeel van hun taakverbreding. Walter Kamstra is een van hen.

Walter: “Het is goed dat eigen medewerkers zo’n cursus geven. Onze ecoloog Marianne Thannhauser weet veel van de vispassages binnen ons waterschap. Ze gaf op een heel toegankelijke manier les en het programma zat goed in elkaar met afwisseling van theorie en praktijk. Het doel van de cursus is dat we leren hoe een vispassage eruit ziet en hoe we het onderhoud kunnen organiseren. De vistrap zit natuurlijk voor een groot deel onder water, en dat zie je normaal nooit.

In Noord-Oost Fryslân, mijn werkgebied, is ook een vistrap. Het is een zgn. “de Wit-passage”. Ik heb ook gezien hoe de vispassage is gebouwd. En nu moeten we nog uitzoeken hoe we het onderhoud moeten regelen. Want of er veel of weinig rommel in blijft zitten, dat weten we nu nog niet. Misschien moeten we de vispassage vier keer per jaar schoonmaken, of voldoet een keer per jaar. Die ervaring gaan we nu opdoen. Waar ik het meest benieuwd naar ben is de werking van de vispassage. Doet hij waar hij voor is gebouwd? En welke vissoorten maken er gebruik van?

Persoonlijk vind ik het positief om weer te leren. Deze kennis kan ik gebruiken in mijn dagelijkse werk en dat maakt mijn werk weer interessanter. Naast de cursus Beheer en onderhoud vispassages volg ik nu ook de opleiding Waterkwaliteit en Ecologie. Ook deze opleiding vind ik interessant; een aanvulling op het werk”.