Eerste InterVision-bijeenkomst van de Centers of Vocational Excellence (CoVE) in Europa

27-05-2020

Eerste InterVision-bijeenkomst van de Centers of Vocational Excellence (CoVE) in Europa

Vijf CoVEs-pilots werken samen om gemeenschappelijke uitdagingen bij de uitvoering van hun projecten te bespreken. CIV Water neemt deel aan één van deze CoVE pilots, namelijk PoVE Water, Platform of Vocational Education Water. Pieter Hoekstra schoof vanuit CIV Water digitaal aan om de ervaringen vanuit de PoVE Water te delen.

Tijdens deze eerste bijeenkomst is een interactieve enquête gehouden onder de partners. De projectleiders deelden hun ervaringen met betrekking tot de uitdagingen van de huidige COVID-19-pandemie, de mate van betrokkenheid van de verschillende partners, evenals goede praktijken en instrumenten om de effectieve uitvoering van de projecten te ondersteunen.

Het PoVE Water-project heeft in samenwerking met Wij Zijn Katapult het ‘Business Canvas Model’ gepresenteerd. Deze tool ondersteunt de platforms bij de vertaling van hun visie en missie naar hoe de klus te klaren.

De bijeenkomst was zeer succesvol, waarbij de proefprojecten ermee instemden deze zelfgeorganiseerde InterVision-bijeenkomsten voort te zetten en zelfs de volgende bijeenkomst uit te breiden met elk ander Europees mbo dat geïnteresseerd zou kunnen zijn in het nastreven van vakbekwaamheid. De projectleiders zijn ook van plan een gezamenlijk communicatieplan over CoVE’s te lanceren om hun ervaringen met de grotere mbo-gemeenschap te delen.

Centers of Vocational Excellence

In 2019 lanceerde de Europese Commissie een Erasmus + -oproep voor proefprojecten in het kader van allianties voor sectorale vaardigheden ter ondersteuning van kenniscentrums voor beroepsonderwijs (CoVE). Onder de vele aanvragers heeft het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA) de 5 beste projecten geselecteerd met een doorlooptijd van 2 jaar uitvoeren. De projecten en de programma voerende landen zijn:

Excellentie wordt nagestreefd door deze projecten, zowel in de doelstellingen die ze nastreven als in de manier waarop deze vijf verschillende projecten onderling samenwerken.

Meer informatie vind je hier.