Eerste groepen ronden opleidingstraject Waterkwaliteit en ecologie met succes af

16-02-2017

Eerste groepen ronden opleidingstraject Waterkwaliteit en ecologie met succes af

De eerste twee groepen deelnemers aan het opleidingstraject Waterkwaliteit en Ecologie hebben op woensdag 8 februari hun certificaat behaald. Na het volgen van de praktijkgerichte opleiding werd de opgedane kennis getoetst aan het werkveld van de deelnemers. Door middel van een presentatie aan hun groep en een deskundige jury, bestaande uit Froukje Grijpstra en Marianne Thannhauser, moesten de deelnemers de opgedane kennis vertalen naar hun dagelijkse werk. De rode draad in de opleiding vormde ecologische sleutelfactoren en de toepassing in het werk. De jury was positief verrast door de voorbeelden en de verschillende invalshoeken tijdens de presentaties. Alle presenterende deelnemers hebben hun certificaat dan ook terecht in ontvangst mogen nemen.