De stap naar het buitenland

02-11-2022

Studeren in het buitenland wordt steeds populairder. Toch zien we dat het percentage mbo-studenten dat een (tijdelijke) studie in het buitenland volgt, veel lager ligt dan bij hbo- of wo-studenten. Ook voor mbo-studenten is het waardevol om ervaring op te doen in het buitenland. Om dit te stimuleren organiseert PoVE Water de Internationale Waterweken. Van 18 tot en met 29 september 2022 vonden op verschillende locaties in Friesland bedrijfsbezoeken en activiteiten plaats. Het doel; (internationale) studenten, docenten en professionals kennis te laten maken met de diversiteit en kansen binnen de watersector.

Aandacht voor water

Het door de EU gefinancierde programma Platform of Vocational Excellence Water (PoVE Water) is in 2020 als pilot gestart. Afgelopen 13 september kwamen uit een groep van 23 betrokken partners 34 vertegenwoordigers bij elkaar op Malta voor de kick-off meeting. Het project heeft als doel een duurzaam waternetwerk te vormen waarin regio’s de samenwerking tussen onderwijs en werkveld stimuleren.

Zondag 18 september vond de officiële aftrap plaats van de Internationale Waterweken. Docenten, professionals en mbo-studenten uit Tsjechië, Letland, Malta en Nederland kwamen samen in Leeuwarden om samen te praten en leren over het belang van water.

In het programma was er aandacht voor het zuiveren van afvalwater, drinkwater en werd er gesproken over de uitdagingen waar we in Nederland mee te maken hebben om droge voeten te houden. Zo bouwden de studenten zelf een kleine rioolwaterzuivering, brachten ze een bezoek aan de rioolwaterzuiveringsinstallatie en werd er bij een rondleiding door een patatfabriek ingegaan op het gebruik van proceswater en het zuiveren daarvan.

Praktische en internationale ervaring opdoen

Ivars Pekainis van Riga Technical University Olaine College of Technology, docent en Erasmus-coördinator legt uit dat dit een geweldige kans is voor de studenten om internationale ervaring op te doen. Voor velen van hen is het hun eerste vliegreis en hun eerste keer in het buitenland. De studenten die meedoen werken in internationale teams, doen naast kennis over water, samenwerken ook levenservaring op. Daarnaast leren zij ook van echte situaties zoals doen van testen in een laboratoria.

“Toen ik me aanmeldde voor deze projectweken, verwachtte ik dat we 7 uur per dag in de college zaal analyses zouden maken. De werkelijkheid was een geweldige ervaring met leuke activiteiten. We hebben onder andere micro-organismen onder de microscoop bekeken en verschillende watertesten in het veld gedaan. Het was een interessant en afwisselend programma!” vertelt de Letse student Ivans Samocornovs.

Project op grotere schaal

Na een succesvolle afronding van de tweede editie, is de volgende stap om de Internationale Waterweken op grotere schaal te organiseren en deze ook op verschillende locaties in het buitenland te laten plaatsvinden. Op deze manier kunnen Nederlandse en internationale mbo-studenten ook kennismaken met andere landen en kennisdelen.

De projectweek in Leeuwarden wordt gehost door het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Water (CIV Water) en is onderdeel van het internationale project “Platform of Vocational Excellence Water” PoVE Water. Het project is een gezamenlijk initiatief van in totaal 23 partners, waaronder vakscholen, universiteiten en bedrijven binnen de watersector. Ook Learning Hub Friesland is als regionale partner betrokken.

Meer weten?

Neem contact op met Thathit Puspitodewi via T.Puspitodewi@civwater.nl of bel 088-0603666