De praktijk van Vitens vertaald naar mbo-onderwijs

24-05-2017

De praktijk van Vitens vertaald naar mbo-onderwijs

Vitens, TNO en het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Water werken nauw samen in de ontwikkeling van zgn. “Vakmanschap Nieuwe Stijl” in de opleiding drinkwatertechniek in het mbo. Bij “Vakman Nieuwe Stijl” werken Vitens-medewerkers tijdens de opleiding aan een lerende houding en nemen ze meer de verantwoordelijkheid voor de eigen ontwikkeling. Het reguliere mbo kan de ontwikkelde opleiding vervolgens weer benutten voor de eigen opleidingen. Hiermee snijdt het mes aan twee kanten: enerzijds worden medewerkers opgeleid voor zowel de eigen organisatie als voor de watersector; daarnaast krijgt de ontwikkeling van de reguliere mbo-opleidingen een boost.

 

Opleiding Winning & Zuivering voor Vitens-technici

Sinds september 2015 worden verschillende technici binnen Winning & Zuivering opgeleid voor specifieke basiskennis en vaardigheden op het gebied van drinkwater. Omdat mensen op verschillende leerstijlen hebben, worden er diverse manieren aangeboden om deze kennis te vergaren. Daarmee zijn de Vitens-medewerkers klaar voor de toekomst, in een toekomst die zich steeds minder goed laat voorspellen.

Drinkwatertechniek in regulier mbo-onderwijs

De inhoud die tijdens de Vitens-opleiding is ontwikkeld in de opleiding Drinkwatertechniek wordt nu ook gebruikt om het reguliere mbo-onderwijs te versterken. Zo wordt niet alleen gewerkt aan de competenties van de huidige vakman, maar ook aan die van de vakman van de toekomst.

Op 8 mei jl. is er door de SBB, de Stichting Beroepsopleidingen Bedrijfsleven, definitief groen licht gegeven om vanuit Vitens de input te leveren voor het keuzedeel Watertechniek. Dat betekent dat de inhoud van dit keuzedeel ingezet kan worden in mbo-opleidingen. In Leeuwarden zal de opleiding Procestechniek met dit keuzedeel gaan werken. In september wordt een aanvraag voor accreditatie gedaan waarmee het keuzedeel naar verwachting officieel van start mag gaan in 2018. Vitens-medewerkers zullen als kennisexperts van Vitens hun inhoudelijke bijdrage aan het keuzedeel geven.