Cursus Watersysteembeheer succesvol afgerond

14-12-2017

Cursus Watersysteembeheer succesvol afgerond

Op donderdag 7 december heeft deze groep de cursus Watersysteembeheer afgerond. Deelnemers waren afkomstig van verschillende waterschappen, namelijk Waterschap Drents Overijsselse Delta was aanwezig, maar er zaten ook deelnemers van Wetterskip Fryslân, Zuiderzeeland en Vechtstromen in de groep. Deelnemers hebben veel van elkaar geleerd. Een deelnemer zei na afloop: “Het was een waardevolle cursus voor praktische mensen.”