Cursus waterkwaliteit en ecologie voor Wetterskip Fryslân van start!

29-10-2015

Cursus waterkwaliteit en ecologie voor Wetterskip Fryslân van start!

Op woensdag 28 oktober jl. is in de Johannes de Doperkerk op de WaterCampus de cursus Waterkwaliteit en ecologie voor Wetterskip Fryslân van start gegaan. Doel van de cursus is verbreding en verdieping van de kennis op het terrein van waterkwaliteit en ecologie. In de opleiding worden de doelen toegelicht voor waterkwaliteit en ecologie, zoals beschreven vanuit de Kaderrichtlijn Water. Hieronder vallen aspecten van beheer en onderhoud, inrichting, monitoring/analyse en wet- en regelgeving.

Samenwerking

De cursus waterkwaliteit en ecologie is in nauwe samenwerking tussen Wetterskip Fryslân en
CIV Water vormgegeven. De duur van de cursus is 10 dagen verdeeld over een periode van 9 maanden in een mix van theorie (4 dagen) en praktijk (6 dagen veldbezoek). In deze cursus worden Wetterskippers als meester/gezel ingezet om hun vakmanschap over te dragen aan collega’s. Hierbij worden ze didactisch ondersteund door CIV Water.

Cursusopbouw

De cursus bestaat uit 5 modules:

  • Module 1 Inleiding waterkwaliteit en ecologie
  • Module 2 Monitoring en analyse
  • Module 3 Wet- en regelgeving waterkwaliteit en ecologie
  • Module 4 Inrichting van watersystemen en kunstwerken mbt de verbetering van de waterkwaliteit en ecologie.
  • Module 5 Beheer en onderhoud watersystemen en kunstwerken

We zijn gestart met twee groepen van twaalf deelnemers. Voor februari en september 2016 staan de volgende groepen gepland.