Cursus Waterbeheer draait goed

17-12-2021

Cursus Waterbeheer draait goed

Van onze docent Reinout Groot

We zijn al weer wat verder met het aanbieden van de cursus Waterbeheer. Deze cursus op mbo niveau 4 wordt door CIV Water verzorgd voor tien cursisten van de waterschappen Zuiderzeeland en Rijn en IJssel.

De eerste module ‘Beheer’ is afgerond. Er zijn veel beheeronderdelen behandeld en ook hebben we verschillende keren gebiedsdeskundigen en ecologen van de waterschappen mee gehad in het veld voor uitleg en vooral discussie. Cursisten delen veel informatie met elkaar over de verschillende werkwijzen binnen de twee waterschappen.

CIV Water

De opdracht voor de cursisten is dat ze aan het einde van de cursus een volledig beheerplan van een bepaald gebied inleveren/presenteren aan hun eigen organisatie. We zijn nu bezig met de module ‘Wet en Regelgeving’. Best wel een pittige module. Martin Mulder van Zone college verzorgd deze module. Hij heeft heel veel verstand van wet en regelgeving en weet het goed over te brengen. De belangrijkste wetgevingen die van invloed zijn op het beheer of waar je in ieder geval mee te maken krijgt, worden in de cursus behandeld; de Omgevingswet, Kaderrichtlijn Water en Wet natuurbescherming.

CIV Water

De cursisten organiseren en verzorgen een deel van het programma. Op woensdag 15 december is de groep neergestreken in een zalencentrum in Baak. Van daaruit hebben we in de middag het stroomgebied van de Baakse Beek en de Veengoot verkend rond Hackfort, Vorden en Wichmond. Hier hebben we vooral gekeken hoe de wet- en regelgeving op papier uitpakt in de praktijk.

CIV Water

Na deze module gaan we het ook nog hebben over de kosten van beheer en hoe beheer in een jaarplanning uitpakt. Dit wordt module 3 die verzorgd zal worden door Armin Satter van Aeres. Afwisselend zitten we in het gebied van Waterschap Zuiderzeeland of in het gebied van Waterschap Rijn en IJssel.