CIV Water goes international, de eerste bijeenkomst in Brussel

19-09-2019

CIV Water goes international, de eerste bijeenkomst in Brussel

Maandag 2 t/m woensdag 4 september jl. vond de eerste bijeenkomst in plaats Brussel in kader van de Pilot Platform of Vocational Excellence Water, de PoVE. Vanuit CIV Water was Pieter Hoekstra aanwezig bij de start. De bijeenkomst stond vooral in het teken van het elkaar leren kennen, het doel van het project te verduidelijken en een gezamenlijke visie te creëren voor toekomstige samenwerkingen.

Joao Santos, plaatsvervangend afdelingshoofd voor beroepsonderwijs en -opleiding, en volwasseneneducatie bij de Europese Commissie trapte de bijeenkomst af met een felicitatie van de score voor dit project. Deze score was de hoogste van alle binnengekomen aanvragen. Verder gaf hij aan hoe belangrijk het project is en om in te springen op aanstaande veranderingen. “The best way to predict the future is to create it.” verklaarde hij.

Er zijn verschillende afspraken gemaakt. Zo is er afgesproken dat elke regionale leadpartner binnenkort een partnerbijeenkomst gaat organiseren in het eigen land om regionale (water)bedrijven mee te laten draaien in het project.

De PoVE

Pilot project PoVE Water is een Europees project dat de vaardigheden van mbo-professionals in de watersector wil versterken. Naast de vaardigheden die nu belangrijk zijn richt het project zich juist op de opkomende vaardigheden die in de toekomst steeds belangrijker worden. Vocational Excellence, ofwel Uitmuntendheid in mbo.

Het project verenigt mbo-instellingen, de watersector, onderzoekscentra, hogescholen en (semi-) overheidsinstellingen uit Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Letland, Malta en Tsjechië. Zij hebben een gemeenschappelijk belang bij de ontwikkeling van het volledige potentieel van het mbo en hebben de ambitie om een proactieve rol te spelen bij duurzame groei en innovatie in de Europese watersector.