CIV Water draagt bij aan toekomstbestendige Europese watersector dankzij Erasmus+ subsidie 4 mln Eur

Internationale projectweek water 2021
03-03-2022

Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Water (CIV Water), onderdeel van WaterCampus Leeuwarden, heeft 15 februari 2022 4 mln Euro subsidie toegekend gekregen uit het Erasmus+ programma voor PoVE Water (Platform of Vocational Excellence). Het gaat om een toekenning voor een 4 jaar durende scale-up, die volgt op de onlangs succesvol afgeronde pilot. PoVE Water Scale-up is een transnationaal initiatief van 8 scholen voor beroepsonderwijs, 7 professionals uit de watersector, 4 academische partners en, naast CIV Water, 3 ondersteunende partners in Europa en daarbuiten. CIV Water is een programma van het Friesland College en leadpartner in het programma. Het programma beoogt de infrastructuur te creëren die nodig is om vakbekwaamheid in de watersector in Europa te verankeren.

Europees platform

CIV Water heeft, ondersteund door verschillende partijen in Friesland zoals de Provincie, Vitens en het Wetterskip, al jarenlang de ambitie om een Europees platform voor ‘vocational excellence’ in de Europese watersector op te richten. Om deze ambitie te realiseren, diende CIV Water in 2019 met succes een subsidieaanvraag in bij het Erasmus+ programma ‘Sector Skills Alliances’. Hieruit volgde een pilotproject. Programmamanager CIV Water Pieter Hoekstra: “Dat we hier nu een vervolg aan mogen geven voelt niet alleen als erkenning voor het vele werk dat de afgelopen twee jaar is verzet door ons en onze partners, maar ook als onderkenning van de noodzaak om de Europese watersector beter te organiseren.”

Scale-up

Binnen PoVE Water worden bestaande en opkomende beroepscompetenties en vaardigheidsbehoeften in de watersector vertaald in concrete beroepsgerichte leerplannen. Zodoende willen de partners studenten in het beroepsonderwijs opleiden tot de wendbare, digitaal vaardige en duurzaam georiënteerde professionals die de watersector zo hard nodig heeft. En passant wordt het beroepsonderwijs beter aangehaakt bij Europese kennisdriehoeken (onderwijs – onderzoek – innovatie) en daarmee ook bij regionale economische en sociale ecosystemen.

Belangrijke rol mbo

Het mbo kan binnen kennisdriehoeken een grote bijdrage leveren aan innovatie en strategieën voor ‘slimme specialisatie’, wat weer leidt tot duurzame groei in regio’s. “Sommige EU-lidstaten nemen beroepsonderwijs al op als onderdeel van hun innovatieclusters, dit zijn echter nog steeds zeldzame uitzonderingen in Europa,” aldus Hoekstra, “PoVE Water Pilot heeft hier al verandering in gebracht en de Scale-up bouwt daarop voort.”

PoVE Water Scale-up is gefinancierd met steun van de Europese Commissie.