CIV Water bij EC in Brussel

20-03-2015

CIV Water bij EC in Brussel

Op 5 en 6 maart bezocht CIV Water Brussel op uitnodiging van de Europese Commissie. CIV Water heeft haar doelstellingen en haar werkwijze gepresenteerd aan de heer Santos, werkzaam in het Vet Excellence programma van het DG Employment. Dit DG houdt zich bezig met arbeidsmarktvraagstukken, zoals de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Voor de heer Santos en zijn medewerkers was het goed om te zien hoe CIV water met dit vraagstuk omgaat. De reacties waren positief.

Gericht op duurzame samenwerking onderwijs en bedrijfsleven

Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met de heer Kramer van Nether en met mevrouw Willemse van het Huis der Provinciën.
Het was een vruchtbaar bezoek. Het werd duidelijk dat de zoektocht naar hoe je de samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs vormgeeft en deze een duurzaam karakter geeft niet alleen een provinciaal vraagstuk is maar ook een Europees vraagstuk.