Brusplak geopend

14-11-2016

Brusplak geopend

Afgelopen vrijdag 11 november vond de opening plaats van het Brûsplak. Deze broedplaats is een ontmoetingsplek en kenniscentrum voor bewoners, studenten en experts, om na te denken over ons waterbeheer, klimaatverandering en hoe we ons moeten aanpassen. CIV Water en MBO Life Sciences zijn partner in het kenniscentrum. In het Brûsplak worden activiteiten, bijeenkomsten, praktijkproeven en demonstraties in het kader van het programma Better Wetter uitgevoerd. Een doel van het Brûsplak is om de verbinding te leggen met bewoners en ondernemers in de streek. In het Bûtefjild doen we proeven met natte teelten en andere slimme vormen van waterbeheer voor nieuwe economische toepassingen. Het Brûsplak is de plek om daar kennis van te nemen en over na te denken, niet alleen door experts, maar ook, en vooral, door mensen uit de regio. Ook vormt het een mooi vertrekpunt voor toeristisch-recreatieve activiteiten in de prachtige omgeving van het Bûtefjild.

Het Brûsplak is ontwikkeld in een samenwerking tussen de Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân, stichting Wetterwâlden Bûtefjild, dorpsbelangen Feanwâlden-Feanwâldsterwâl e.o. en het projectteam van Better Wetter*. Het Brûsplak is ontworpen en gerealiseerd door Studio Tjeerd Veenhoven. Het Brûsplak is gefinancierd vanuit het provinciale subsidieprogramma “Fan ûnderen op” en het Ondernemersfonds Dantumadiel. Nordwin College is penvoerder.

Bij de opening zijn door Studio Tjeerd Veenhoven ook de eerste resultaten gepresenteerd van kansrijke toepassingen van Lisdodde. Lisdodde is een moerasplant met veel gebruiksmogelijkheden, en één van de natte teelten waarmee wordt geexperimenteerd in het Bûtefjild.