Bijeenkomst Vakman Laborant/Analist

18-02-2016

Bijeenkomst Vakman Laborant/Analist

Op 12 februari jl. is de werkgroep Vakman Laborant/Analist voor de tweede keer bij elkaar geweest in het Karmelklooster in Drachten. In een eerdere bijeenkomst is al gesproken over bestaande opleidingsinitiatieven, problemen bij het opleiden en de analist van de toekomst.

Tijdens deze bijeenkomst stond vooral het marktonderzoek van de WaterCampus Leeuwarden centraal, met de focus op de toekomstige arbeidsmarkt van de watertechnologiesector. Want: welke consequenties heeft dit voor de vakman Laborant/Analist?

Op basis van de trends in de arbeidsmarkt is de gezamenlijke behoefte naar opleiding voor laboranten en analisten in kaart gebracht. Deze opleidingsbehoeften worden in een vervolgsessie uitgewerkt.