Bedrijfsopleiding Drinkwatertechniek Vitens van start

06-10-2015

Bedrijfsopleiding Drinkwatertechniek Vitens van start

Op dinsdag 6 oktober jl. startten zo’n 18 procesoperators van Vitens het mbo-opleidingstraject Drinkwatertechniek. Deze opleiding is ontwikkeld in nauwe samenwerking met Vitens, CIV Water en ROC Rivor en duurt in totaal 30 weken. Doel is het proces van waterwinning, -zuivering en -distributie te doorlopen, waarmee alle procesoperators een eenduidige en uniforme werkwijze ontwikkelen. Naast kennis en vaardigheden wordt in dit traject ook gewerkt aan houding en gedrag.

Vakman Nieuwe Stijl van TNO
Vanuit het concept ‘Vakman nieuwe stijl’ van TNO wordt gewerkt aan specifieke houdingcompetenties die Vitens erg belangrijk vindt. In de didactische aanpak werken de procesoperators aan casussen die op locaties van Vitens worden uitgevoerd. In deze casussen worden de nieuwste ontwikkelingen op het vakgebied meegenomen.

Na deze pilot wordt het opleidingstraject aan de andere procesoperators van Vitens aangeboden.