Ecologisch waterbeheer in de praktijk

CIV Water
Toegang:
Besloten
Type event:
Traject
CIV Water

De cursus Ecologisch waterbeheer in de praktijk is een tweedaagse cursus en bestemd voor medewerkers beheer- en onderhoud van Waterschap Noorderzijlvest en Staatsbosbeheer, met een achtergrond gerelateerd aan het groene vak in combinatie met cultuur- of natuurtechniek (mbo niveau 3-4).

Waterbeheer- en onderhoud heeft een grote invloed op het leefgebied van de vis. Tijdens deze cursus worden theorie en vaardigheden behandeld rondom een meer natuurlijk beheer en het beter (ecologisch) functioneren van oppervlaktewateren. Door de kennis in de praktijk toe te passen, worden de doelstellingen van Waterschap Noorderzijlvest behaald. Hierbij is oog voor de waterveiligheid, aan- en afvoer van water en communicatie tussen de uitvoerende partijen.

In de cursus leren de deelnemers over onder andere zoet-zout vismigratie, over de Europese Kader Richtlijn Water en krijgen ze inzicht in de huidige beheer- en onderhoudsplannen. Ook wordt hun systeemkennis verbreed over het beheergebied van Waterschap Noorderzijlvest en de taken van het waterschap.

De cursus duurt twee dagen en bestaat uit theorie, praktijk en excursies.